Inloggen

Inzicht in duurzaamheidsrisico’s

Het besluit om een belegging op te nemen in de portefeuille wordt gebaseerd op meerdere criteria. EÈn van deze criteria is het effect op duurzaamheidsfactoren. Hierbij richt de aandacht zich op de belangrijkste duurzaamheidsfactoren voor het individuele bedrijf afhankelijk van verschillende factoren waaronder beschikbare informatie, sector en verwachte impact. De effecten op duurzaamheidsfactoren worden geanalyseerd, maar deze hoeven niet leidend te zijn in de uiteindelijke beleggingsbeslissing.

Antaurus A Klasse EID

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Antaurus Europe Fund klasse A (AEFA). Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in AEFA. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit AEFA wenst te beleggen.

Antaurus B Klasse EID

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Antaurus Europe Fund klasse B (AEFB). Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in AEFB. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit AEFB wenst te beleggen.