Inloggen

Disclaimer

De website (www.antaurus.com, hierna ‘Website’) is eigendom van Antaurus Capital Management B.V. (hierna ‘ACM’). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daar op gepubliceerde informatie.

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op geen enkele wijze bedoeld als aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot (financiële) producten of diensten. De beschreven producten of diensten ‘zijn niet geschikt voor’/’kunnen niet worden aangeboden aan’ iedere willekeurige gebruiker van de Website. Een gebruiker van de Website, die gebruik wil maken van de op de Website beschreven producten of diensten, wordt aangeraden om alle beschikbare informatie van deze producten en diensten zorgvuldig te lezen, zoals het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.

Alle informatie op deze website is gebaseerd op juiste en betrouwbare informatiebronnen naar het oordeel van ACM, als beheerder van het Antaurus Europe Fund. ACM staat echter, ondanks de door haar gehanteerde zorgvuldigheid, niet in voor de actualiteit, juistheid, en volledigheid van de op de Website geboden informatie en gegevens. Informatie op deze website kan mogelijk niet langer actueel, volledig of juist zijn op het moment dat deze wordt gelezen. ACM is te allen tijde bevoegd de informatie en gegevens op de Website onaangekondigd te wijzigen. ACM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inaccurate, incorrecte en/of onvolledige informatie op haar website. ACM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Website. Een gebruiker, die zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikt maakt, doet dat voor eigen rekening en risico. Ten aanzien van de Website is Nederlands recht van toepassing. Eventuele tegenstrijdigheden tussen de beschreven voorwaarden ten aanzien van de Website, het gebruik van de Website en de informatie op de Website enerzijds en voorwaarden direct gerelateerd aan de op de Website beschreven producten en diensten anderzijds, gelden de direct aan de producten of diensten gerelateerde voorwaarden.

De via deze Website aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie van de Website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACM.

ACM heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2.65 van de Wet op het Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten te Amsterdam.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag.

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl