Antaurus A Klasse EID

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Antaurus Europe Fund klasse A (AEFA). Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in AEFA. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit AEFA wenst te beleggen.

Factsheet Antaurus Europe Fund (nl)

De doelstelling van het fonds is om onafhankelijk van de richting van de markt een positief rendement te realiseren in combinatie met een
benedengemiddeld risico. Het fonds beoogt een gemiddeld rendement te realiseren van 6 tot 9% netto per jaar, na aftrek van alle kosten.

Online presentatie Antaurus Europe Fund (nl)

Factsheet Online presentatie Antaurus Europe Fund Disclaimer This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by […]