Disclaimer

Deze website, antaurus.nl (hierna te noemen: "website") is een website van Antaurus BV. Op het gebruik van deze website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing. Bepaalde pagina's van deze website zijn uitsluitend gericht tot relaties van Antaurus die een geld en/of effectenrekening houden bij een depotbank (hierna te noemen: "relaties”). De toegang tot deze pagina's is voorbehouden aan relaties en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina's zijn naast deze disclaimer de voorwaarden van de depotbank van toepassing.

ALGEMEEN

De op deze website opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor - of verband houdende met - een financiële dienst of financieel product. Antaurus BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De bezoeker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

INFORMATIE

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Antaurus BV geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Indien deze website verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat Antaurus BV enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van deze internetsites, de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website, wordt door Antaurus BV niet geverifiëerd.


INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan Antaurus BV. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privé-gebruik, is strikt verboden.

Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden