Inloggen

Factsheet

Maandbericht september 2021

-1,1%

in september 

+7,6%

annualized

+6,8%

in 2021

€ 299,99

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) daalde in september met -1,1%. De slotkoers in september is hiermee €299,99. Het voorlopig jaarrendement in 2021 bedraagt daarmee +6,8%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,6%.

In het derde kwartaal steeg het AEF met +1,7%. Dit rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 50%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month -1,1
3 months 1,7
Year to date 6,8
2020 14,7
2019 5,0
3 years (annualised) 7,7
5 years (annualised) 7,3
Since start (annualised) 7,6

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 136 136 132
Net long (Long - Short in %) 50 31 42
Beta adjusted net long (%) 36 27 37
Positive months (%) 61 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 6,5 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 7,8 10,8
Sharpe ratio 0,94 0,70

De beurkoersen in Europa waren in het derde kwartaal gemiddeld genomen licht positief. De brede DJ Euro Stoxx sloot onveranderd. De AEX was in Europa een positieve uitschieter met een stijging van bijna 6%, terwijl de Zwitserse beurs ruim 2% daalde.

Aangezien de Europese beurzen gemiddeld een licht positief rendement behaalden in het derde kwartaal, droeg de netto long weging van 50% (bèta) minimaal bij aan het resultaat. Het rendement van het AEF in het afgelopen kwartaal is voornamelijk behaald door een sterke bijdrage van de aandelenselectie (alpha). De longposities droegen positief bij aan het rendement in het afgelopen kwartaal. De shortposities droegen negatief bij aan het behaalde rendement.

De best presterende longposities waren D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributeur), ASR (verzekeringen) en Datwyler (medische toepassingen). De slechts presterende longpositie was Just Eat Takeaway.com.

De koers van D’Ieteren steeg in het derde kwartaal met 25% en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement. D’Ieteren is de wereldmarktleider op het gebied van autoruitvervanging en -reparatie met als bekendste merk Carglass. De koers van D’Ieteren steeg sterk omdat een medeaandeelhouder van de moedermaatschappij van Carglass een deel van zijn belang heeft verkocht aan drie gerenommeerde investeerders. De prijs die deze investeerders betaalden waarderen het belang van D’Ieteren in de moedermaatschappij van Carglass op ongeveer €160 per aandeel. Dit was veel hoger dan verwacht. De koers van D’Ieteren steeg hierdoor in het derde kwartaal van €102 naar €127.

De koers van ASR steeg 23% (inclusief interim-dividend). De verzekeraar publiceerde sterke halfjaarcijfers. ASR hoefde minder schades uit te betalen doordat er onder andere minder auto werd gereden nu mensen meer vanuit huis werken. Bovendien was de winstgevendheid bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hoger doordat het jaar ervoor prijsverhogingen waren doorgevoerd.

De koers van Datwyler steeg 6%. Eind september deelde het bedrijf nieuwe financiële doelstellingen voor de komende drie jaar. Deze doelstellingen bevestigen ons enthousiasme over het toekomstperspectief van Datwyler. De divisie voor medische toepassingen verwacht meerdere jaren met meer dan 10% per jaar te kunnen groeien.

De koers van Just Eat Takeaway.com (JET) daalde 19% in het derde kwartaal. De dagen na de publicatie van de halfjaarcijfers in augustus steeg de koers in eerste instantie ruim 10%. Het bedrijf sprak de verwachting uit dat de verliezen op groepsniveau vanaf heden zullen afnemen. Sindsdien hebben enkele lokale overheden in de Verenigde Staten besloten om een bovengrens in te stellen aan de commissies die JET mag vragen aan restaurants. Eerder dit jaar heeft JET de overname van het Amerikaanse Grubhub afgerond. De beperking op commissies geldt momenteel onder andere in New York, wat de belangrijkste regio is voor Grubhub. Op 21 oktober organiseert JET een dag voor investeerders, waar zij onder andere in zal gaan op de strategie in de Verenigde Staten.

Investment Case: KPN

KPN is de marktleider op het gebied van telecommunicatie in Nederland. Het afgelopen decennium is het aantal spelers op de telecommunicatiemarkt geconsolideerd. Hierdoor is er sprake van een oligopolie op de Nederlandse telecommunicatiemarkt. De markt is nu grotendeels in handen van drie telecombedrijven. KPN en Vodafone Ziggo zijn de enige met een landelijk vast en mobiel netwerk. T-Mobile heeft een mobiel telecommunicatienetwerk en maakt voor het aanbod van zijn internetdiensten gebruik van het vaste netwerk van KPN. De kans dat er een nieuwe telecomspeler komt met een landelijk dekkend vast en mobiel netwerk is zeer klein. Een nieuwe toetreder zou vele miljarden euro’s moeten investeren in vergunningen en netwerken. Bovendien zal het vele jaren vergen om een netwerk te bouwen en om voldoende klanten te winnen. Wij verwachten dat de concurrentie minder zal worden door het oligopolie op de telecommunicatiemarkt.

Wij verwachten dat bij KPN in de komende jaren de omzet- en winstgroei zal terugkeren. De tarieven voor internetabonnementen stijgen door tariefsverhogingen en doordat steeds meer mensen overstappen naar glasvezel. De tarieven voor mobiele abonnementen stabiliseren. Door kostenbesparingen stijgt de winst sneller dan de omzet. KPN heeft een ambitieus plan om de uitrol van het glasvezelnetwerk te versnellen. Hierdoor zal het aantal huishoudens dat op glasvezel is aangesloten van KPN stijgen van 30% op dit moment tot 80% in 2026. De investeringen zullen tot 2025 hoog blijven. Maar na 2025 zullen de investeringen substantieel dalen. Hierdoor zal de toch al zeer sterke kasstroom nog verder toenemen.

KPN gebruikt de solide, voorspelbare kasstroom om een attractief dividend te betalen dat op de huidige koers 5,0% bedraagt. KPN heeft aangegeven dat de dividendbetaling de komende jaren verder zal stijgen. Indien er ruimte overblijft op de balans, zal KPN dit gebruiken om aandelen in te kopen. Dit jaar geeft KPN door middel van een aandeleninkoopprogramma nog eens 200 miljoen euro terug aan de aandeelhouders. Samen met het dividend betekent dit dat KPN bijna 7% uitkeert aan haar aandeelhouders dit jaar.

Wij vinden het interessant dat de telecomsector al meer dan 10 jaar uit de gratie is op de beurs. Investeerders op de beurs lijken de onderliggende verbeteringen van de marktomstandigheden en de afnemende concurrentie te negeren. Tegelijkertijd valt ons op dat insiders de afgelopen jaren actief op overnamepad zijn. Telecombedrijven, grootaandeelhouders en private equity investeerders zijn bereid om veel hogere waarderingen voor telecombedrijven te betalen dan op de beurs. In Nederland werd recent T-Mobile overgenomen door twee gerenommeerde investeringsfondsen. Op basis van de waardering die de investeringsfondsen betaalden voor T-Mobile, zou een aandeel KPN 3,20 euro waard zijn. Dit is bijna 20% hoger dan de huidige koers van KPN. Wij vinden dat KPN een veel hogere waardering verdient dan T-Mobile Nederland. KPN is de marktleider en beschikt over een landelijk dekkend vast netwerk. T-Mobile is de nummer drie speler en maakt voor haar internetdiensten gebruik van het netwerk van KPN.

Het AEF heeft eind 2020 de aandelen van KPN in de portefeuille opgenomen. Sinds de eerste aankoop is een rendement behaald van ruim 15% inclusief dividend. Hiermee blijft het rendement van het aandeel KPN licht achter op dat van de Europese beurzen. Door het defensieve karakter van de activiteiten van KPN, vinden wij het risico van het aandeel beperkt. Wij vinden dat het aandeel KPN een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel heeft. Hiermee past het goed bij het beleggingsprofiel van het Antaurus Europe Fund. Voor de komende jaren verwachten wij dat het aandeel van KPN gemiddeld een hoger rendement zal halen dan de Europese beurs, terwijl het risico veel lager is.

Strategie en vooruitzichten

In het derde kwartaal zijn de Europese beurzen licht gestegen. Vanaf de jaarpiek in augustus daalde de Europese beurs zo’n 5% aan het einde van het derde kwartaal. Negatieve berichtgeving over de Chinese vastgoedmarkt, een afzwakkende economische groei en een oplopende inflatie lijken beleggers voorzichtiger te maken.

In navolging van de Aziatische landen zien we de economische groeiverwachting in bijvoorbeeld de Verenigde Staten ook dalen. De kosten voor grondstoffen, personeel en logistiek blijven oplopen. Dit zet bij veel bedrijven druk op de winstmarges. Voor een hoop bedrijven lijken de winstmarges dan ook gepiekt te zijn in het eerste halfjaar van 2021. Wij verwachten dat het potentieel voor winstgroei voor veel bedrijven beperkt zal zijn in 2022.

Centrale bankiers hebben lang volgehouden dat een aantal effecten die de inflatie stuwen van tijdelijke aard zijn. In de afgelopen weken lijkt bij hen echter de twijfel te zijn toegenomen of dit daadwerkelijk het geval is. Onder beleggers lijkt die twijfel ook te zijn toegenomen. Financiële producten die de inflatie volgen, prijzen de laatste weken een hogere inflatie in.

Inflatiecijfers in de Westerse wereld noteren momenteel op ruim 3% à 4%. De inflatiedoelstelling van de Amerikaanse- en Europese centrale banken ligt op 2%. In het verleden hebben centrale banken bij de huidige inflatiecijfers dan ook de rente verhoogd om de inflatie te beteugelen. Naast de inflatiedoelstelling hebben de centrale banken als doelstelling om de economische groei te bevorderen en de werkloosheid te beperken. Om dit te realiseren wordt de rente juist laag gehouden en wordt veel geld in de economie gepompt door monetaire verruiming. Het lijkt erop dat de instrumenten, die de centrale banken ter beschikking hebben, onvoldoende zijn om beide doelstellingen tegelijkertijd na te streven. Als de inflatie hoog blijft zullen de centrale banken een keuze moeten maken. Als ze ervoor kiezen om de rente te verhogen, zal dit waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de financiële markten.

In lijn met de afgelopen kwartalen blijft het AEF voorzichtig positief gepositioneerd met een netto longweging tussen de 25-50%. Alhoewel de groei vertraagd, zet het economisch herstel wereldwijd door. Het monetaire beleid is nog altijd zeer ruimhartig. Wij vinden de huidige aandelenwaarderingen aan de hoge kant. Het valt ons op dat er een enorm verschil is in waardering tussen sectoren en bedrijven. Een aantal sectoren zoals de technologie- en industriële sector staan op recordniveaus. Maar er zijn ook sectoren, zoals de voedings- en telecomsector, die juist heel aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De long-short strategie van het AEF leent zich er bij uitstek voor om te profiteren van de grote verschillen in waarderingen tussen sectoren en individuele aandelen.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 18,6%
Datwyler 10,0%
Reckitt 8,9%
Short
Industrials company 4,6%
Consumer discretionary 3,9%
Industrials company 3,8%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl