Inloggen

Factsheet

Maandbericht maart 2021

+5,2%

in maart

+7,6%

annualized

+2,8%

in 2021

€288,80

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in maart met +5,2%. De slotkoers in maart is hiermee €288,80. Het voorlopig jaarrendement in 2021 bedraagt daarmee +2,8%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,6%.

In het eerste kwartaal steeg het AEF met +2,8%. Dit rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 47%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 5,2
3 months 2,8
Year to date 2,8
2020 14,7
2019 5,0
3 years (annualised) 10,1
5 years (annualised) 8,0
Since start (annualised) 7,6

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 136 136 131
Net long (Long - Short in %) 43 32 42
Beta adjusted net long (%) 36 29 37
Positive months (%) 61 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 8,4 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 7,8 10,9
Sharpe ratio 1,02 0,69

De beurskoersen in Europa hebben het sterke slot van afgelopen jaar een vervolg gegeven in de eerste drie maanden van 2021. De brede DJ Euro Stoxx 600 steeg bijna 8% en naderde haar recordstand. De Zwitserse beurs steeg met 5% en de AEX met 12%. Bij het AEF droegen zowel de bèta als de aandelenselectie (alpha) bij aan het rendement.

Bijna alle longposities hebben afgelopen kwartaal positief bijgedragen aan het rendement. De shortposities droegen negatief bij aan het behaalde rendement. Ruim een derde van de short posities (een short positie is een neerwaartse positie waarmee beleggers kunnen profiteren van koersdalingen. Antaurus gaat short door aandelen te lenen om die dan direct te verkopen. Dit wordt gedaan met de intentie om dezelfde aandelen in de toekomst goedkoper terug te kopen en dan ook weer terug te leveren aan de uitlenende partij) droeg wel positief bij. De shortposities stegen minder hard dan de beurs en droegen daarmee bij aan de alpha.

De best presterende longposities waren D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributeur), ASR (verzekeraar) en KPN (telecom). De slechtst presterende longpositie was Just Eat Takeaway.com (online maaltijdbezorging).

De koers van D’Ieteren steeg met 23% en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement. D’Ieteren is de wereldmarktleider op het gebied van autoruitvervanging en -reparatie met als bekendste merk Carglass. De koers van D’Ieteren steeg sterk naar aanleiding van beter dan verwachte resultaten in 2020 en het vooruitzicht van een substantiële stijging van de winst in 2021. Aan het eind van het kwartaal kondigde het moederbedrijf van Carglass een herfinanciering aan, die het mogelijk maakt een dividend uit te keren aan D’Ieteren. Door deze uitkering zal de toch al hoge kaspositie van D’Ieteren stijgen met €14 naar €35 per aandeel. De koers van D’Ieteren sloot op €84,30 ultimo maart.

De koers van ASR steeg met 16% in de eerste drie maanden van 2021. De jaarcijfers over 2020 lieten zien dat de impact van covid-19 op de financiële resultaten van ASR tot op heden beperkt is gebleken. ASR is hierdoor onverminderd in staat om kapitaal te retourneren aan haar aandeelhouders middels dividenden en een jaarlijks terugkerend aandeleninkoopprogramma.

De koers van KPN steeg met 16% in het eerste kwartaal. De resultaten in 2020 en de vooruitzichten voor 2021 waren in lijn met de verwachting. Aan het eind van het kwartaal maakte KPN bekend dat het samen met de grootste Nederlandse pensioenuitvoerder APG de aanleg van het glasvezelnetwerk in Nederland gaat versnellen. Uit de transactievoorwaarden blijkt de enorme waarde dat het glasvezelnetwerk van KPN vertegenwoordigd. Het bevestigt onze analyse dat de huidige koers van KPN te laag is.

De koers van Just Eat Takeaway.com (JET) daalde met 15% over de eerste drie maanden van 2021. De onderneming maakte bekend volop de concurrentie aan te gaan in de landen waar het overgenomen Just Eat actief was, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Australië. Door dit te doen hoopt JET terrein terug te winnen van kleinere spelers die in recente jaren ook in die landen actief zijn geworden. De focus ligt hierbij op een drietal zaken: 1) verhoogde investeringen in sales teams om het restaurantaanbod te vergroten; 2) een toename in marketinguitgaven om de zichtbaarheid van het merk te vergroten en 3) een (tijdelijk) lagere commissie voor klanten om marktaandeel te winnen ten koste van de nummer 2 en nummer 3 spelers. Al met al drukken deze investeringen de winst op korte termijn, maar wanneer deze succesvol blijken zal dit de waarde van het platform op lange termijn doen toenemen. Voor sommige beleggers was dit desondanks een reden om afscheid te nemen van de aandelen. Bovendien hebben beleggers in anticipatie op de heropening van de economie aandelen van bedrijven die profiteren van corona verkocht.

Investment Case: Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser is een internationaal consumentengoederen bedrijf dat voortkomt uit een fusie tussen het Britse Reckitt & Colman en het Duitse Benckiser in 1999. Reckitt Benckiser is genoteerd in het Verenigd Koninkrijk en heeft een beurswaarde van ongeveer £ 45 miljard.

De productportefeuille van Reckitt Benckiser richt zich op drie categorieën: 1) hygiëne; 2) gezondheid en 3) babyvoeding. Het bedrijf heeft een aantal heel bekende merken met zeer sterke marktposities. Voorbeelden zijn: Dettol, Finish, Air Wick, Durex en Strepsils.

Met name onder leiding van de Nederlander Bart Becht is fusiebedrijf Reckitt Benckiser een enorm succesverhaal geweest in de periode tot en met 2015. Het bedrijf groeide organisch zeer consistent met 5% per jaar en verwezenlijkte een verdubbeling van de operationele winstmarges naar 25 procent.

In de periode 2016-19 is echter de klad gekomen in de organische groei van Reckitt Benckiser. Deel van de verklaring hiervoor kan achteraf gevonden worden in zeer genereuze beloningsschema’s die gebaseerd waren op de groei van de nettowinst. Als gevolg hiervan heeft de vorige CEO overmatig op de kosten gefocust waardoor te beperkt geïnvesteerd werd in de productportefeuille.

Per einde 2019 is er een nieuwe CEO aangesteld om de groei te doen terugkeren naar meer dan 5%. Om dat mogelijk te maken heeft hij direct flinke maatregelen aangekondigd: 1) er wordt in de periode 2020-22 een extra twee miljard pond in de bedrijfsoperaties geïnvesteerd; 2) de beloningsschema’s zijn aangepast waarbij er vanaf heden een grotere focus is op het rendement op geïnvesteerd vermogen; en 3) er wordt afscheid genomen van minder attractieve activiteiten. De combinatie van deze daadkracht, een toegenomen consumentenfocus op hygiëne als gevolg van covid-19 en een aantrekkelijke waardering, maakt ons zeer enthousiast.

Het AEF belegt sinds begin december in Reckitt Benckiser op een instapkoers rond de huidige prijs van 63 pond. Halverwege 2020 stond de koers rond de 80 pond. De koers heeft sindsdien geleden omdat men 1) defensieve aandelen links heeft laten liggen; en 2) er op korte termijn weinig ruimte is voor positieve winstverassingen omdat de bedrijfstop ervoor kiest een deel van de door corona gedreven extra winsten te herinvesteren in de toekomst van het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is de uitrol van schoonmaakmerk Dettol in 29 nieuwe landen. Wij verwachten dat andere beleggers enthousiaster over het aandeel zullen worden naarmate het succes van de transitie zichtbaar wordt.

Strategie en vooruitzichten

In de eerste drie maanden van 2021 zijn de wereldwijde aandelenbeurzen verder gestegen. Het economisch herstel uit de coronacrisis lijkt sterker dan eerder gedacht en uit verschillende enquêtes blijkt dat het vertrouwen onder bedrijven momenteel groot is. Daarbovenop zijn de fiscale- en monetaire stimuleringsmaatregelen nog steeds zeer royaal. Dit zorgt ervoor dat beleggers optimistisch zijn, wat terug te zien is in de waarderingen van obligaties en aandelen.

In navolging van het herstel dat in Azië optrad, is de laatste maanden duidelijk te zien dat de economieën in de Verenigde Staten en Europa ook een fors herstel hebben ingezet. Dit betekent dat de kans aannemelijker is geworden dat de werkloosheid de komende periode zal gaan afnemen. Tezamen met het feit dat consumenten gemiddeld genomen meer kapitaal hebben gespaard het afgelopen jaar zorgt dit ervoor dat de vooruitzichten voor de economie momenteel gunstig ogen.

Het vertrouwen van ondernemers en beleggers wordt verder versterkt door het feit dat overheden en centrale banken nog steeds doorgaan met zeer ruime stimuleringsmaatregelen. Ondanks het feit dat de economie aan de betere hand is en dat het vertrouwen op de financiële markten hoog is, blijven centrale banken onverminderd doorgaan met maatregelen die kapitaal ruimschoots beschikbaar maken en als gevolg hiervan de rente drukken. Dit zorgt ervoor dat veel beleggers aandelen als enig alternatief zien.

In theorie zou de vergoeding op kapitaal (m.a.w. de rente) af moeten nemen wanneer het aanbod van kapitaal vergroot wordt. Desalniettemin steeg de Amerikaanse tienjaarsrente sinds het begin van dit jaar van 0,9% naar 1,7%. Hier zijn twee verklaringen voor. Ten eerste zorgt de sterk aantrekkende economie ervoor dat de inflatieverwachtingen zijn toegenomen. Hierdoor willen beleggers een hogere vergoeding ontvangen ter compensatie van de inflatie. Ten tweede zou het kunnen zijn dat beleggers een hogere vergoeding eisen omdat schuldniveaus van overheden fors zijn toegenomen.

Concluderend blijft het AEF voorzichtig gepositioneerd voor een stijgende beurs met een netto longweging tussen de 25-50%. We verwachten dat aandelen gesteund zullen worden door het ruimhartige fiscale en monetaire beleid dat wereldwijd gevoerd wordt. Daarnaast wijzen indicatoren erop dat het economisch herstel sterk is, wat positief is voor de ontwikkeling van bedrijfswinsten. Door de stijgende rente zijn aandelenwaarderingen relatief minder aantrekkelijk geworden. De huidige aandelenwaarderingen weerhouden ons er momenteel van om een hogere nettolongweging door te voeren.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 15,2%
Datwyler 9,7%
Just Eat Takeaway.com 8,9%
Short
Consumer discretionary 5,1%
Industrials company 4,0%
Industrials discretionary 3,9%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl