Inloggen

Factsheet

Maandbericht juni 2021

+1,1%

in juni

+7,6%

annualized

+5,1%

in 2021

€ 295,08

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in juni met +1,1%. De slotkoers in juni is hiermee €295,08. Het voorlopig jaarrendement in 2021 bedraagt daarmee +5,1%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,6%.

In het tweede kwartaal steeg het AEF met +2,2%. Dit rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 40%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 1,1
3 months 2,2
Year to date 5,1
2020 14,7
2019 5,0
3 years (annualised) 9,1
5 years (annualised) 8,1
Since start (annualised) 7,6

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 137 136 131
Net long (Long - Short in %) 42 31 42
Beta adjusted net long (%) 36 28 37
Positive months (%) 61 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 8,4 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 7,9 10,9
Sharpe ratio 1,03 0,70

Na een sterk eerste kwartaal zijn de Europese beurzen in het tweede kwartaal verder gestegen. De brede DJ Euro Stoxx 600 steeg ruim 5%. Bij het AEF droegen zowel de bèta als de aandelenselectie (alpha) bij aan het rendement. De shortposities stegen minder hard dan de beurs en droegen daarmee bij aan de alpha. De koersen van de longposities stegen harder dan die van de short positie (een short positie is een neerwaartse positie waarmee beleggers kunnen profiteren van koersdalingen. Antaurus gaat short door aandelen te lenen om die dan direct te verkopen. Dit wordt gedaan met de intentie om dezelfde aandelen in de toekomst goedkoper terug te kopen en dan ook weer terug te leveren aan de uitlenende partij).

De best presterende longposities waren D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributeur), Datwyler (medische toepassingen) en Partners Group (financiële dienstverlening). De slechtst presterende longpositie was ASR (verzekeraar).

De koers van D’Ieteren steeg in het tweede kwartaal met 24% en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement. D’Ieteren is de wereldmarktleider op het gebied van autoruitvervanging en -reparatie met als bekendste merk Carglass. De koers van D’Ieteren steeg sterk naar aanleiding van beter dan verwachte resultaten in 2020 en het vooruitzicht van een substantiële stijging van de winst in 2021. Al tijdens het tweede kwartaal verhoogde D’Ieteren de winstverwachting fors. Ook werd via de pers bekend dat de partner van D’Ieteren werkt aan de verkoop van een deel van het belang van de moedermaatschappij van Carglass. Door deze transactie zal de marktwaarde van het veruit belangrijkste dochterbedrijf van D’Ieteren zichtbaar worden. 

De koers van Datwyler steeg afgelopen kwartaal met 12% (inclusief dividenden). In juni kondigde Datwyler aan dat het de productiecapaciteit verder zal gaan uitbreiden. De vraag van klanten uit de medische sector en ook van koffieproducenten blijkt hoger te zijn dan initieel voorspeld. Voor de middellange termijn zijn de groeiverwachtingen bij deze klanten ook ontzettend sterk. De terugverdientijd op dergelijke investeringen bedraagt drie à vier jaar, wat zeer attractief is.

De koers van Partners Group steeg met 18% (inclusief dividenden). Verderop in het kwartaalbericht beschrijven wij uitgebreid de investment case van Partners Group.

De slechtst presterende longbelegging in het tweede kwartaal was ASR (verzekeraar). Nadat de koers 16% was gestegen in het eerste kwartaal, verloren de aandelen 11% van haar waarde in het tweede kwartaal (inclusief dividenden). Er was geen bedrijfsspecifieke reden. De koersen van bijna alle beursgenoteerde verzekeraars daalden in het tweede kwartaal. De reden is dat rentes daalden en de rentecurve vlakker werd. Dit heeft een drukkend effect op de inkomsten van verzekeraars.

Investment Case: Partners Group

Partners Group is een beheerder van private markets beleggingen, waaronder private equity, private debt en private infrastructure. Het bedrijf is in 1996 opgericht door drie voormalige Goldman Sachs bankiers met een Zwitserse nationaliteit. Het beheerd vermogen bedroeg $109 miljard eind 2020. ’ De klanten van Partners Group zijn publieke – en bedrijfspensioenfondsen, verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en vermogende particulieren. De beheerder hecht aan duurzaamheid en legt elk jaar verantwoording af in een speciaal daarvoor bestemd jaarverslag. Het is een van de eerste private markets investeerders, die de door de Verenigde Naties uitgegeven principes van verantwoord beleggen, heeft ondertekend en in de praktijk brengt. De beheerder heeft een beursnotering in Zwitserland en heeft een beurswaarde van €34 miljard (CHF38 miljard).

Partners Group koppelt een hoge groei aan een hoge winstgevendheid en kasstroom. Het vermogen onder beheer, omzet en winst zijn afgelopen 15 jaar met 20% per jaar gegroeid. Op een termijn van drie, vijf en tien jaar behaald Partners Group ook groeicijfers van tussen de 15-20%. Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten voor continuering van de hoge groei gunstig. Private market beheerders, zoals Partners Group, profiteren van het expansieve monetaire beleid van Centrale Banken. Door de vergrijzing neemt de vraag naar beleggingsproducten toe. Bovendien groeit de vraag naar beleggingen in private markets sneller dan in de publieke markten. De investeringen in private markets bedragen op dit moment minder dan 10% van de wereldwijde marktkapitalisatie van aandelenbeleggingen. Er is dus nog meer dan voldoende ruimte om de snelle groei van de afgelopen decennia te continueren.

Een andere aantrekkelijke eigenschap van Partners Group is de zeer hoge voorspelbaarheid van de inkomsten voor de komende jaren. Investeerders in private equity fondsen committeren zich voor 10-12 jaar. Gedurende de looptijd van de investering ontvangt de beheerder een gegarandeerde jaarlijkse vergoeding. Op basis van het huidige beheerd vermogen zal de jaarlijkse beheervergoeding voor de komende jaren minimaal CHF1,2 miljard bedragen volgens onze berekening. Aangezien Partners Group aanstuurt op kosten van maximaal 40% van de inkomsten is de winst uit de beheervergoeding ook zeer voorspelbaar.

Naast de beheervergoeding heeft Partners Group recht op een prestatievergoeding. De prestatievergoeding is afhankelijk van de winst op een investering. De uitbetaling vindt plaats aan het eind van de looptijd van een private markets investering als de winst ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Volgens onze inschatting bedraagt het bedrag aan prestatievergoeding over de gehele looptijd van de investering al snel 30% van het totale bedrag aan beheervergoeding. Op dit moment zijn de omstandigheden voor desinvesteringen van bedrijven zeer gunstig. Aangezien de waarderingen van bedrijven in de investeringsjaren 2012-2016 relatief laag waren, verwachten wij dat Partners Group de komende jaren zeer hoge prestatievergoedingen zal behalen.

Het AEF heeft vorig jaar juni haar eerste aankopen gedaan in Partners Group op een koers van CHF835. Wij hebben gebruik gemaakt van de koersdaling veroorzaakt door het coronavirus om een positie op te bouwen. Op het moment van aankoop vonden wij de waardering zeer aantrekkelijk voor een snelgroeiend bedrijf zonder schuld. Gecorrigeerd voor de gegarandeerd te ontvangen management vergoedingen en op basis van voorzichtige schattingen bedroeg het vrije kasstroom rendement op het moment van aankoop 6% per aandeel.

Sindsdien zijn de vooruitzichten voor groei van het geïnvesteerd vermogen in private markets beleggingen beter dan ooit. Partners Group realiseerde zelfs in het jaar van corona (2020) een groei van 16% van het vermogen onder beheer. Voor 2021 verwacht het bedrijf een nieuw record aan instroom van nieuwe investeringen van klanten. Doordat de fusie- en overnamemarkt volledig hersteld is, zal Partners Group dit jaar profiteren van een sterke toename van de prestatievergoeding.

Door de sterk verbeterde vooruitzichten is de koers van de aandelen van Partners Group met 70% gestegen sinds onze eerste aankoop. Hierdoor is de waardering is een stuk minder aantrekkelijk geworden. Aan de andere kant verwachten wij dat Partners Group de komende jaren positief zal blijven verrassen. Dit komt door de sterke vooruitzichten voor de groei van het beheerd vermogen en de realisatie van hoger dan verwachte prestatievergoedingen. Wij verwachten dat de koers van Partners Group nog verder zal stijgen.

Strategie en vooruitzichten

De aandelenmarkten hebben een zeer sterk eerste halfjaar achter de rug. De meeste beurzen zijn in het tweede kwartaal verder gestegen. Beleggers zijn positief gestemd vanwege de snel aantrekkende economie, die nog altijd wordt ondersteund door een zeer ruimhartig fiscaal – en monetair beleid. Sinds het begin van het jaar is de inflatie aan het oplopen. De hamvraag is of dit van voorbijgaande aard is of niet. Mocht de inflatie langdurig ruim boven de inflatiedoelstelling van twee procent noteren, dan zou dit de Amerikaanse en Europese centrale banken kunnen dwingen tot het verhogen van de rente.

Dankzij de progressie met vaccineren zijn de meeste economieën weer grotendeels opengegaan. Dit heeft voor een sterk economisch herstel gezorgd.  Consumenten lijken hun gespaarde kapitaal tijdens het coronavirus graag te willen besteden. Beleggers verwachten dat de bedrijfswinsten in 2021 fors hoger zullen zijn dan in 2019. Ondanks dat het herstel doorzet, lijkt de piek van de groei wel voorbij te zijn. Sinds de uitbraak van het coronavirus trad het herstel als eerste in Azië op. De groei van de economie is de laatste maanden in grote Aziatische landen als China, Japan en India echter aan het afnemen.  

Naast de sterke bedrijfscijfers voelen beleggers zich ook gesteund door het ruimhartige fiscale- en monetaire beleid dat wereldwijd nog steeds gevoerd wordt. De meeste centrale banken zijn onverminderd doorgegaan met substantiële kwantitatieve geldverruiming. ECB-president Lagarde gaf aan het begin van de coronapandemie aan dat ‘buitengewone tijden vragen om buitengewone actie’. Sindsdien is de Europese economie flink hersteld en is de werkloosheid gedaald tot het niveau van begin 2018. Toch zijn alle extra verruimingsmaatregelen die begin 2020 door de ECB zijn aangekondigd in stand gebleven.

In de Verenigde Staten zien we een vergelijkbare houding van de Fed. De arbeidsmarkt is daar echter harder geraakt tijdens de coronacrisis en heeft tot op heden in beperktere mate een herstel laten zien. De inflatie in de VS is daarentegen veel harder opgelopen dan in Europa. In mei bedroeg de inflatie in de VS vijf procent op jaarbasis. De inflatiedoelstelling van de Fed is twee procent. Fed-voorzitter Powell verwacht dat deze hoge inflatie van tijdelijke aard is. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn zou dit een negatieve verrassing zijn voor beleggers. Dit zou centrale banken er namelijk toe dwingen om de rente eerder te verhogen dan de huidige verwachting onder beleggers. 

Concluderend blijft het AEF voorzichtig gepositioneerd voor een stijgende beurs met een netto longweging tussen de 25-50%. Het economisch herstel zet wereldwijd door, wat positief is voor de ontwikkeling van bedrijfswinsten. We verwachten bovendien dat aandelen gesteund zullen worden door het ruimhartige fiscale- en monetaire beleid dat wereldwijd gevoerd wordt. De huidige aandelenwaarderingen weerhouden ons er momenteel van om een hogere nettolongweging door te voeren.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 16,3%
Datwyler 10,2%
Just Eat Takeaway.com 9,3%
Short
Utilities company 4,1%
Consumer staples company 4,0%
Industrials company 3,6%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl