Inloggen

Factsheet

Maandbericht december 2021

+1,2%

in december

+7,7%

annualized

+10,7%

in 2021

€ 310,86

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in december met +1,2%. De slotkoers in december is hiermee €310,86. Het definitieve jaarrendement in 2021 bedraagt daarmee +10,7%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,7%.

In het vierde kwartaal steeg het AEF met +3,6%. Dit rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 29%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 1,2
3 months 3,6
Year to date 10,7
2020 14,7
2019 5,0
3 years (annualised) 10,0
5 years (annualised) 7,0
Since start (annualised) 7,7

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 127 136 132
Net long (Long - Short in %) 25 30 42
Beta adjusted net long (%) 34 26 36
Positive months (%) 61 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 6,5 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 7,5 10,7
Sharpe ratio 0,93 0,72

De Europese beurzen hebben een sterk 2021 achter de rug. Alle lokale beurzen noteerden een positief rendement. De brede Europese index Stoxx Europe 600 steeg met 22% (zonder dividenden). De AEX-index was de best presterende lokale beurs in Europa en steeg met 28% (zonder dividenden). De gemiddelde nettolongweging van het AEF bedroeg 41%, waardoor de bèta positief bijdroeg aan het resultaat in 2021. De aandelenselectie (alfa) droeg ook substantieel positief bij aan het jaarrendement.

Bijna 90% van de longposities droegen positief bij aan het resultaat. De shortposities droegen per saldo negatief bij aan het behaalde rendement. De shortposities stegen wel minder hard dan de beurs en droegen daarmee dus bij aan de alfa.

De best presterende longposities waren D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributie), Datwyler (medische toepassingen) en Partners Group (financiële dienstverlening). De slechtst presterende longpositie was Just Eat Takeaway.com (online maaltijdbezorging).

De koers van D’Ieteren steeg inclusief dividenden met 155%. Verderop in het kwartaalbericht beschrijven wij uitgebreid de investment case van D’Ieteren.

De koers van Datwyler steeg met 58% in 2021 (inclusief dividenden). In 2021 is de verkoop van de minder attractieve groothandelsactiviteiten afgerond. Daarmee kan Datwyler zich nu volledig focussen op de divisie die zich bezig houdt met klantspecifieke oplossingen voor afdichtingen (‘Sealing Solutions’). In deze divisie is de medische sector de grootste afzetmarkt. Datwyler deelde in september nieuwe financiële doelstellingen voor de komende drie jaar. Deze doelstellingen bevestigen ons enthousiasme over het toekomstperspectief van Datwyler. In de divisie voor medische toepassingen verwacht men meerdere jaren met meer dan 10% per jaar te kunnen groeien. Ook de divisie die zich focust op afsluitingen van koffiecups blijft sterk doorgroeien, zowel door de grootste klant Nespresso alsmede door de aanwas van nieuwe klanten.

Partners Group steeg inclusief dividenden met 48% in 2021. Partners Group is een beheerder van private investeringen, waaronder private equity fondsen. Voor 2021 verwacht het bedrijf een nieuw record aan instroom van nieuwe investeringen van klanten. Hierdoor stijgen de inkomsten voor het beheren van vermogen significant door. Naast de beheervergoeding heeft Partners Group ook recht op een prestatievergoeding. De prestatievergoeding is afhankelijk van de winst op een investering. Doordat de fusie- en overnamemarkt op dit moment zeer actief is, zal Partners Group dit jaar tevens profiteren van een sterke toename van de prestatievergoeding.

Met een koersverlies van 48% droeg Just Eat Takeaway.com (JET) negatief bij aan het jaarresultaat van het Antaurus Europe Fund. De daling dit kalenderjaar is volgens ons toe te schrijven aan twee hoofdoorzaken. Allereerst moest de korte termijn winstverwachting van beleggers flink naar beneden worden bijgesteld doordat JET heeft aangegeven fors te investeren in de oorspronkelijke Just Eat landen, waar Just Eat marktaandeel aan het verliezen was (zoals Engeland, Australië en Frankrijk). De onderneming prefereert groei boven winstgevendheid, omdat nieuwe klanten veel waard zijn. Eenmaal op het platform switchen klanten zelden, en is de netto contante waarde van een nieuwe klant gigantisch. De kosten gaan daarmee voor de baten uit. 

Daarnaast is in juni de overname van Grubhub in de Verenigde Staten afgerond. Beleggers zijn sinds het begin sceptisch over deze overname, omdat Grubhub veel meer terrein aan concurrenten heeft verloren dan bij Just Eat het geval was. Daarbovenop hebben een aantal staten in de Verenigde Staten gedurende 2020 en 2021 plafonds ingesteld voor de commissie die platforms zoals JET kunnen rekenen aan restaurants. Het doel hiervan was om restaurants te steunen tijdens de covid-periode. Dit kost JET onverwachts 150 tot 200 miljoen euro aan commissievergoedingen op jaarbasis. De meeste staten hebben deze plafonds ondertussen weer afgeschaft, maar een aantal nog niet. Dit betreffen onder andere New York en Philadelphia. Dit zijn belangrijke markten voor Grubhub. JET (en haar concurrenten) vechten deze ‘fee caps’ aan via een gerechtelijke procedure. Voor 2022 zal de negatieve impact van de fee caps die momenteel nog lopen ruim 100 miljoen euro bedragen. Het initiële pessimisme omtrent de Grubhub acquisitie is hiermee verder toegenomen onder beleggers.

Ondanks de teleurstellende resultaten op de korte termijn, zijn wij ervan overtuigd dat de investeringen op een termijn van een paar jaar veel aandeelhouderswaarde zullen creëren. 

Investment Case: D'Ieteren

Met een weging van bijna 18% is D’Ieteren de grootste individuele positie van het Antaurus Europe Fund (AEF). D’Ieteren is genoteerd op de Belgische beurs met een marktkapitalisatie van 9 miljard euro. D’Ieteren is de wereldmarktleider op het gebied van autoruit-vervanging en –reparatie met als bekendste merk Carglass. Dit is veruit de belangrijkste activiteit van D’Ieteren. Daarnaast is het bedrijf de grootste importeur van auto’s in België met merken als Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Porsche. Sinds de zomer is D’Ieteren ook aandeelhouder van TVH Parts, een distributeur van reserve-onderdelen voor vorkheftrucks, industriële voertuigen en bouw- en landbouwmachines. D’Ieteren ambieert een investeringsfonds te zijn met een beperkt aantal deelnemingen, waarbij het een actieve rol aanneemt om op de lange termijn waarde te creëren voor de aandeelhouders. De familie D’Ieteren bezit bijna 60% van de aandelen.

Het AEF belegt al sinds begin 2013 in D’Ieteren. Sinds de eerste aankoop is het aandeel inclusief dividend meer dan vervijfvoudigd van rond €30 naar ruim €170. De reden voor de forse koersstijging is dat de behaalde resultaten ver boven verwachting liggen. Een andere reden is dat een medeaandeelhouder van de moedermaatschappij van Carglass een deel van zijn belang heeft verkocht aan drie gerenommeerde investeerders. De prijs die deze investeerders betaalden waarderen het belang van D’Ieteren in de moedermaatschappij van Carglass op ongeveer €160 per aandeel. Dit was ver boven de verwachting van beleggers.

Ondanks de forse stijging blijft Antaurus enthousiast over het koerspotentieel van het aandeel D’Ieteren. De belangrijkste reden is het gunstige vooruitzicht van de omzet- en winstgroei van de Carglass activiteit. Deze groei wordt gedreven door de trend naar grotere autoruiten met meer technologie. Deze autoruiten zijn steeds vaker voorzien van zogenoemde rijhulpsystemen oftewel ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Door middel van camera’s achter de voorruit ondersteunen deze ADAS-systemen de bestuurder tijdens het rijden. Door de trend naar grotere autoruiten met ADAS-systemen stijgt de prijs voor het vervangen van een autoruit fors. Daarnaast is het verplicht om de ADAS-systemen te kalibreren, oftewel de systemen opnieuw af te stellen na de vervanging van een autoruit met camera. De kalibratie-dienstverlening levert substantiële extra omzet en winst op.  Op dit moment bedraagt het aantal autoruitvervangingen waar een kalibratie noodzakelijk is nog maar 22% van het totaal. Aangezien bijna alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met ADAS zal dit percentage snel toenemen. Hierdoor verwachten wij dat de omzet en winst van de Carglass activiteit de komende tien jaar sterk zal blijven stijgen.

Een andere reden voor ons enthousiasme is het feit dat drie gerenommeerde investeerders recent op een hoge waardering een belang hebben genomen in de Carglass activiteit van D’ieteren. Wij verwachten dat D’Ieteren samen met de private equity partijen de komende jaren veel waarde zal creëren. Een rendement op geïnvesteerd eigen vermogen van 100% in vijf tot zeven jaar, zoals vaak geëist door private equity partijen, lijkt realistisch. Dit zou betekenen dat de waarde van het belang van D’Ieteren ook zal verdubbelen naar een waarde van meer dan €300 per aandeel. Deze mogelijke waardontwikkeling komt overeen met de analyse die wij hebben gedaan omtrent de verwachte winstgroei van Belron voor de komende vijf jaar.

Het AEF heeft sinds begin 2013 een belang in D’Ieteren. De laatste keer dat we het belang vergroot hebben was in november 2020 op een koers van €56. Ondanks de forse koersstijging sindsdien vinden wij dat het aandeel het meest aantrekkelijke risico-rendementsprofiel heeft binnen ons universum. D’Ieteren combineert een hoge voorspelbare groei van de winst met een aantrekkelijke waardering. Wij vinden bovendien bevestiging van onze analyse doordat wij ‘mee-investeren’ in de Carglass activiteit met een aantal van ’s werelds meest gerenommeerde investeerders.

Strategie en vooruitzichten

De Europese beurzen hebben een solide vierde kwartaal achter de rug. De oplopende inflatie en de aangekondigde afbouw van de forse opkoopprogramma’s van centrale banken hebben het vertrouwen van beleggers tot op heden niet aangetast. De schuldproblematiek in de zwaar gefinancierde Chinese vastgoedmarkt, met reeds meerdere faillissementen van projectontwikkelaars tot gevolg, wordt vooralsnog gezien als een probleem dat zich louter tot China beperkt.

De wereldwijde economie is vlot hersteld van de klap die het coronavirus teweeg heeft gebracht. Dit komt onder andere doordat er historisch grote monetaire – en fiscale steunprogramma’s werden opgetuigd in de meeste landen. Ook voor 2022 verwacht men dat de groei doorzet. Economen schatten dat de economische groei dit jaar in de Verenigde Staten ruim 4% zal bedragen en in Europa ruim 2%.

De inflatie blijft ondertussen wereldwijd oplopen. De meest recente cijfers wijzen op een inflatie van bijna 5% in Europa en tegen de 7% in de Verenigde Staten.  De Amerikaanse centrale bankiers hebben inmiddels aangegeven dat zij niet meer geloven dat de huidige hoge inflatiecijfers primair door een aantal tijdelijke effecten komt, zoals de huidige verstoringen in de wereldwijde productie- en aanvoerketens.  De Europese Centrale Bank blijft wel volhouden dat de huidige hoge inflatiecijfers volgend jaar fors zullen afnemen.

De hoge inflatie heeft ertoe geleid dat de centrale banken van Europa (ECB) en de Verenigde Staten (Fed) in december hebben aangekondigd hun maandelijkse opkoopprogramma’s af te gaan bouwen. De Fed kocht gedurende 2021 bijna iedere maand voor 120 miljard dollars aan leningen op. Dit zal de komende maanden iedere maand met zo’n 15 à 30 miljard per maand afgebouwd worden, waarmee het programma in maart op zijn einde loopt. De ECB kocht gedurende 2021 voor gemiddeld ruim 90 miljard euro per maand aan schuldpapier.  Alhoewel de ECB de eerste drie maanden van 2022 hiermee door zal gaan, zal per april het maandbedrag in twee stappen worden afgebouwd naar uiteindelijk 20 miljard per maand vanaf oktober. Hiermee lijkt er langzaamaan een einde te komen aan de zeer royale monetaire stimuleringsmaatregelen. De beleidsrentes blijven vooralsnog wel onveranderd laag, alhoewel leden van de Fed verwachten de rente later in 2022 in drie stappen te zullen verhogen.

Het bedrijfsleven ondervindt ondertussen last van de hoge inflatie. Kosten voor grondstoffen, personeel en logistiek blijven oplopen. Hierdoor komen winstmarges van bedrijven onder druk te staan. Voor een hoop bedrijven lijken de winstmarges dan ook gepiekt te zijn in het eerste halfjaar van 2021. Ondanks de verdere economische groei, verwachten wij dat het potentieel voor winstgroei bij veel bedrijven daarom beperkt zal zijn in 2022.

In lijn met de afgelopen kwartalen blijft het AEF dan ook voorzichtig positief gepositioneerd met een nettolongweging van zo’n 25%. Het economisch herstel zet wereldwijd door, maar de groei lijkt af te zwakken.  De schuldproblemen in de met veel schuld gefinancierde Chinese vastgoedmarkt zouden indirect voor een verdere groeiafzwakking kunnen zorgen. Het perspectief op winstgroei bij bedrijven is beperkt gezien de sterk inflatoire omgeving. Het monetaire beleid is nog altijd stimulerend, alhoewel het er op lijkt dat hier de komende zes à twaalf maanden een einde aan zal komen. Wij vinden de huidige aandelenwaarderingen in dat licht aan de hoge kant. Het valt ons op dat er een enorm verschil is in waardering tussen sectoren en bedrijven. Een aantal sectoren zoals de technologie- en industriële sector staan op recordniveaus. Maar er zijn ook sectoren, zoals de voedings- en telecomsector, die juist heel aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De long-short strategie van het AEF leent zich er bij uitstek voor om te profiteren van de grote verschillen in waarderingen tussen sectoren en individuele aandelen.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 17,4%
Datwyler 10,4%
KPN 7,7%
Short
Industrials company 4,7%
Consumer discretionary 4,0%
Consumer staples 3,8%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl