Factsheet

Kwartaalbericht september 2023

+1,5%

in september

+7,0%

annualized

+3,1%

in 2023

€316,58

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in september met +1,5%. De slotkoers in september is hiermee €316,58. Het jaarrendement in 2023 bedraagt daarmee 3,1%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,0%.

Het rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 16% in september. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month +1,52
3 months +3,06
Year to date +3,07
2022 -1,20
2021 +10,68
3 years (annualized) +6,38
5 years (annualized) +5,70
Since start (annualized) +7,01

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 135 134 132
Net long (Long - Short in %) 16 23 39
Beta adjusted net long (%) 16 22 35
Positive months (%) 57 61
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 6,5 11,9
Worst monthly return (%) -3,4 -8,6
Volatility (%) 6,5 10,3
Sharpe ratio 0,88 0,68

De beurskoersen in Europa daalden in het derde kwartaal. De AEX en Euro Stoxx Index daalden met respectievelijk 5% en 4% (inclusief dividend). Bij het AEF had de aandelenselectie (alpha) een positieve bijdrage. Shortposities in industriële bedrijven droegen het meest positief bij.

De best presterende aandelenposities waren Accelleron (industrie), Also (distributeur van technologie) en short posities in Zweedse industriële bedrijven. De slechtst presterende longpositie was GN Store Nord (duurzame consumptiegoederen).

De shortposities in Zweedse industriële bedrijven leverde de grootste bijdrage aan het resultaat. Gemiddelde daalden de koersen van deze bedrijven met 17%. Na enkele jaren van stevige groei zien deze bedrijven de hoeveelheid nieuwe bestellingen momenteel afnemen. Alhoewel de winsten dit jaar nog op peil blijven, landt het besef dat de bedrijfswinsten komend jaar zullen gaan dalen.

De koers van Accelleron steeg met 11% in het derde kwartaal van 2023. De onderneming rapporteerde een sterke organische omzetgroei van 20% over het eerste half jaar, ruim boven de eerder gecommuniceerde middellange termijn doelstelling van 2% tot 4% omzetgroei per jaar. Bovendien werd bekend dat de twee grootste aandeelhouders in Accelleron, die hun aandelenpositie hadden verworven door de afsplitsing van ABB vorig jaar, hun investering in Accelleron hebben afgebouwd. Hiermee zijn de laatst overgebleven grotere ABB-aandeelhouders uit het aandelenkapitaal van Accelleron vertrokken. Het wegvallen van de verkoopdruk had een positief effect op de koers.

De koers van Also steeg met 20%. Over de eerste jaarhelft groeide de omzet van het online platform dat software-abonnementen verkoopt met maar liefst 66%. Deze sterke omzetgroei compenseerde de omzetdaling bij de verkoop van hardware producten zoals computers, waar de vraag momenteel lager ligt dan in de afgelopen jaren. Also profiteerde ook van de positieve nieuwsberichten omtrent de implementatie van kunstmatige intelligentie toepassingen in software van Microsoft en Adobe. Als één van de grootste wereldwijde distributeurs van deze softwarepakketten is Also goed gepositioneerd naar de groeiende vraag voor dergelijke software.

Met een koersverlies van 17% droeg GN Store Nord het meest negatief bij in het derde kwartaal. Een combinatie van slechter dan verwachte bedrijfscijfers en veel organisatorische veranderingen maakt beleggers huiverig in te stappen op in onze ogen attractieve koersen. De onderneming zet wat ons betreft de juiste stappen en wij blijven dus vol vertrouwen hebben in deze long positie.

Investment Case: Sanoma

Sanoma is met een beurswaarde van circa €1 miljard een relatief klein beursgenoteerd bedrijf dat genoteerd staat in Finland. Het bedrijf werd in 1889 opgericht als een traditionele uitgeverij van tijdschriften, kranten en boeken en verwierf al snel een sterke positie binnen de Finse mediawereld.

Om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit waarbij traditionele media hun strategische positie in de maatschappij zagen verslechteren, begon Sanoma rond het jaar 2000 een strategische verschuiving richting educatieve oplossingen en digitale leermiddelen voor K12-onderwijs (onderwijs voor 4-19 jarigen). Deze overgang was gestoeld op het idee om haar sterke punten, zoals content creatie en distributie, toe te passen in het onderwijsdomein.

Sanoma bestaat tegenwoordig uit twee onafhankelijke bedrijfsonderdelen: Media Finland (50% van de omzet, 35% van de operationele winst) en Learning (50% van de omzet, 65% van de operationele winst). Sanoma heeft als doelstelling per 2030 ten minste 75% van de omzet in Learning te behalen.

Er zijn een aantal aspecten die ons zeer aanspreken in de Learning activiteit van Sanoma: 1) een hoger groeipotentieel; 2) beperkte conjunctuurgevoeligheid door terugkerende omzetstromen; 3) hogere winstmarges en 4) prijszettingsvermogen. In een zeer gefragmenteerde onderwijsmarkt met veel lokale spelers die moeite hebben met de snelheid van de transitie naar digitaal onderwijs, verwachten wij dat Sanoma zich zal ontpoppen tot een van de marktleiders.

Doordat Sanoma Europees marktleider in K12 onderwijs is en winsten genereert uit haar traditionele Media activiteit, beschikt Sanoma wél over de middelen om een voortrekkersrol te vervullen in deze transitie. Vervolgens kunnen goed werkende platformen en toepassingen in meer digitale onderwijslanden als Nederland en Finland relatief eenvoudig overgebracht worden naar minder digitaal geavanceerde landen in het zuiden van Europa.

Het aandeel Sanoma is het afgelopen jaar hard afgestraft omdat investeerders zijn gaan twijfelen aan Sanoma’s prijszettingsvermogen nadat Sanoma hard geraakt werd door kosteninflatie in schooljaar ’22-23. Dit was het gevolg van het feit dat Sanoma haar prijslijst reeds voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne gecommuniceerd had naar haar klanten. De kosten voor Sanoma stegen vanaf dat moment maar dit kon niet meer doorberekend worden aan de klanten. Bovendien is het zo dat scholen in de regel met vastgestelde budgetten werken waardoor de doorvoering van benodigde prijsverhogingen over meerdere jaren gespreid wordt – in 2023 zal dit dus tot margedruk leiden.

Wij vinden dat beleggers te veel waarde hechten aan deze eenmalige omstandigheden en te weinig waarde hechten aan de middellange termijn vooruitzichten van het bedrijf. De huidige waardering van minder dan tien keer de geschatte operationele winst voor 2024 is een waardering die meer hoort bij de kwalitatief mindere mediadivisie van Sanoma. Hieruit blijkt dat beleggers Sanoma nog te veel zien als het oude traditionele mediabedrijf en onvoldoende de transitie naar een meer innovatief onderwijsbedrijf hebben gewaardeerd.

Strategie en vooruitzichten

De Europese beurzen kenden een zwak derde kwartaal. Vooral cyclische aandelen lieten het afweten. De olie- en gassector was een positieve uitzondering en profiteerde van de stijgende olieprijs.

Die hogere olieprijs is echter negatief voor de Europese economie en wakkert de inflatie aan. Dat komt bovenop de al afzwakkende data over de Europese economie. Ook de Chinese economie zwakt momenteel af. De Chinese consument blijft afwachtend nadat de Covid-maatregelen eind 2022 werden opgeheven. De reden is waarschijnlijk te vinden in het welbekende verhaal van de Chinese vastgoedmarkt die afkoelt en die daarmee een negatief effect heeft op de welvaart van huishoudens en het consumentenvertrouwen. Daarbij spelen relatief hoge schulden en torenhoge jeugdwerkloosheid ook een negatieve rol. De zwakke vraag uit China was negatief voor (industriële) toeleveranciers en Europese bedrijven die in dat land actief zijn.

In de Verenigde Staten gaat het juist wat beter. De langverwachte recessie blijft uit en de verwachtingen over de economische groei in het derde kwartaal sterkten de afgelopen drie maanden sterk aan. De GDPNow-voorspelling van de Federal Reserve voorziet maar liefst een groei van 4,9% in het derde kwartaal (jaar-op-jaar), terwijl er begin juli door economen nog geen groei werd verwacht.

Het monetaire beleid blijft belangrijk. De huidige hogere rente betekent dat obligaties weer een aantrekkelijk alternatief zijn voor aandelen. De hamvraag is of dat zo blijft. Veel hangt dus af van de rentebesluiten van centrale banken.

De inflatiecijfers sturen de centrale banken en dat is ook een bron van onzekerheid. Een bepaalde stroming beleggers blijft ervan overtuigd dat de zeer lage inflatie zoals die voor de pandemie was terugkeert (inflatie tussen de 0% en 2%), een andere stroming denkt dat de inflatie langere tijd hoog blijft (structureel tussen de 2% tot pakweg 5%). Dit is voor alle beleggers lastig in te schatten omdat er weinig houvast te vinden is in historische data. De huidige portefeuille van Antaurus speculeert niet op een van deze twee scenario’s.

Brede Europese aandelenindices zakten afgelopen kwartaal met 4 procent, maar op sectorniveau waren uitslagen groter. De combinatie van een licht stijgende rente en afzwakkende Europese economie had afgelopen kwartaal een drukkend effect op Europese aandelen in de consumenten- en technologiesector die daardoor afgelopen kwartaal gemiddeld 10% tot 15% zakten. Financieel dienstverleners profiteerden van de hogere rente en die sector binnen de Eurostoxx index steeg dan ook met 5%.

De verwachtingen voor winstgroei van beursgenoteerde bedrijven zijn afgelopen kwartaal wat afgezwakt, in lijn met de matige prestaties van de Europese economie. Onze houding is voorlopig nog voorzichtig met een nettolongweging van 16%. Wel zien wij waarderingen van Europese small- en midcap aandelen teruglopen, wat betekent dat de risico’s steeds meer verdisconteerd zijn in de koersen. Voor het AEF levert dat interessante kansen op.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
Accelleron 9,78%
D'Ieteren 9,02%
Aryzta 7,31%
Short
Industrials company 4,9%
Industrials company 4,7%
Real Estate company 4,7%

About Antaurus

General

NAV (€) €316,58
Fund size AuM (€m) 376
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Fee structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.