Factsheet

Maandbericht september 2020

-1,6%

in september

+7,2%

annualized

+7,4%

in 2020

€263,00

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) daalde in september met -1,6%. De slotkoers in september is hiermee €263,00. Het jaarrendement in 2020 bedraagt tot nu toe +7,4%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,2%.

In het derde kwartaal steeg het AEF met +1,5%. Dit rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 30%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month -1,6
3 months 1,5
Year to date 7,4
2019 5,0
2018 5,6
2017 -0,3
2016 19,6
5 years (annualised) 8,4
Since start (annualised) 7,2

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 138 136 131
Net long (Long - Short in %) 33 34 42
Beta adjusted net long (%) 31 30 37
Positive months (%) 57 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 8,4 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 8,2 10,9
Sharpe ratio 1,03 0,65

De beurskoersen in Europa waren in het derde kwartaal nagenoeg onveranderd. De brede DJ Euro Stoxx sloot onveranderd. De Zwitserse beurs steeg met 1% terwijl de AEX met 2% daalde. Het AEF behaalde over het derde kwartaal een hoger rendement, met een lager risico, dan een reguliere aandelenbelegging. Dit rendement werd met name gerealiseerd door de aandelenselectie (alpha).

Bijna alle longposities hebben afgelopen kwartaal positief bijgedragen aan het rendement. De shortposities droegen negatief bij aan het behaalde rendement. Bijna twee derde van de short positie (een short positie is een neerwaartse positie waarmee beleggers kunnen profiteren van koersdalingen. Antaurus gaat short door aandelen te lenen om die dan direct te verkopen. Dit wordt gedaan met de intentie om dezelfde aandelen in de toekomst goedkoper terug te kopen en dan ook weer terug te leveren aan de uitlenende partij) droeg negatief bij.

De best presterende longposities waren Sif Holding (windenergie), D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributeur) en Datwyler (medische toepassingen). De slechtst presterende longpositie was Oerlikon.

De koers van Sif Holding steeg met 46% in het derde kwartaal. Doordat een groot Amerikaans contract eind 2019 werd uitgesteld staat de productie dit jaar op een laag niveau. 2020 is daarmee een jaar om te vergeten. De vooruitzichten voor windenergie zijn echter zeer gunstig. Meerdere overheden hebben zich de afgelopen periode uitgesproken over hun ambities om de komende jaren fors te investeren in offshore windparken. Voor Sif betekent dit dat er meerdere jaren in het vooruitzicht liggen waarbij de productiecapaciteit volledig bezet zal zijn. De winstgevendheid zal daardoor flink toenemen.

De koers van het in België genoteerde D’Ieteren steeg met 8% in het derde kwartaal. De belangrijkste activiteit van D’Ieteren is autoruitvervanging, waarmee het wereldwijd in 35 landen actief is. In Nederland is het bekend met de merken Carglass en AutotaalGlas. De autoruitvervangings-activiteit wist het resultaat gelijk te houden aan vorig jaar, ondanks een daling van de omzet door het effect van de lockdowns. Het resultaat was veel sterker dan beleggers hadden verwacht. Dit was vooral te danken aan de sterk toenemende vraag naar kalibratie van de camera na een voorruitvervanging.

Datwyler steeg met 11% in het derde kwartaal. Datwyler heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding voor haar divisie gezondheidszorg. Het bedrijf verwacht daarvan nu te profiteren. Vanaf de tweede helft van 2020 verwacht het bedrijf dat de omzet meerdere jaren met dubbele cijfers zal groeien. Datwyler maakte ook bekend dat ze twee nieuwe klanten mogen verwelkomen binnen de voedingsdivisie. Bovendien werd eerder dit jaar bekend dat het contract met de grootste klant Nestlé verlengd zal worden, waarbij de omzet significant zal toenemen.

Oerlikon daalde in het derde kwartaal met 5%. Het was één van de weinige longposities met een negatief rendement. Het aandeel liet een lichte correctie zien, na de sterke koersontwikkeling sinds het AEF het aandeel opgenomen heeft in de portefeuille in maart.

Investment Case: Lafarge Holcim

Lafarge Holcim is één van de grootste producenten van bouwmaterialen ter wereld. Cement is het belangrijkste product. Het bedrijf is ontstaan in 2015 door een fusie van het Franse Lafarge en het Zwitserse Holcim. Lafarge Holcim heeft een beursnotering in Zwitserland en heeft een beurswaarde van € 24 miljard (CHF 26 miljard).

Door de lockdowns en door de daling van de economie wordt er minder gebouwd. Lafarge Holcim verwacht dat zowel de omzet als winst aanzienlijk zal dalen in 2020. Tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008-2009 werd de bouwsector zeer fors geraakt. De omzet van Lafarge Holcim daalde in die jaren met 25%. Het bedrijf bleef echter behoorlijk winstgevend en behaalde een gezonde vrije kasstroom. Door kostenbesparingen bleef de winstgevendheid redelijk op peil. Wij verwachten dat de vraag naar bouwmaterialen, waaronder cement, deze cyclus veel minder hard zal dalen. Dit komt ook doordat overheden aangekondigd hebben om grote investeringen te doen in de infrastructuur om de economie te steunen. Wij verwachten dat de winstgevendheid redelijk op peil zal blijven.

De sector heeft sinds de financiële crisis een transformatie ondergaan. De cementindustrie investeerde in de jaren voor de financiële crisis in grote capaciteitsuitbreidingen. Daarnaast deed het grote acquisities tegen veel te hoge prijzen. Het contrast met de huidige periode is enorm. Alle grote cementspelers hebben nu als doelstelling om het rendement te verbeteren en de vrije kasstroom te verhogen. Dit willen ze bereiken door prijsverhogingen, kostenbesparingen en zuinig te zijn met nieuwe investeringen. Lafarge Holcim is goed gepositioneerd om te profiteren van deze marktomstandigheden door haar sterke marktposities en de solide balans.

Wij zijn enthousiast over Lafarge Holcim omdat het bedrijf beschikt over een aantrekkelijke vrije kasstroom. Dit komt door de solide winstgevendheid en een veel lagere investeringsbehoefte dan in het verleden. Daarnaast zijn de rentelasten flink gedaald doordat Lafarge Holcim de afgelopen jaren een aantal desinvesteringen in Azië heeft gedaan tegen zeer hoge waarderingen. Vorig jaar bedroeg de vrije kasstroom bijna CHF 5 per aandeel op een huidige koers van CHF 42. Ondanks de negatieve invloed van het coronavirus en de lockdowns verwacht het bedrijf dit jaar een vrije kasstroom per aandeel te behalen van minimaal CHF 3,25. Wij verwachten dat deze kasstroom komende jaren verder zal verbeteren. Dit betekent dat Lafarge Holcim zelfs met de huidige moeilijke marktomstandigheden een rendement behaalt van 8% per aandeel.

Lafarge Holcim heeft een voortrekkersrol genomen op het gebied van duurzaam bouwen. De cementindustrie is één van de grootste veroorzakers van CO2-emissie. Van alle cementproducenten heeft Lafarge Holcim echter één van de laagste CO2-emissies per duizend kilo cement. Het heeft een ambitieuze doelstelling om dit verder te verlagen. Het bedrijf investeert bijvoorbeeld € 150 miljoen in de cementfabrieken in Europa om de CO2-emissies te verlagen. Lafarge Holcim heeft het beloningsbeleid van het management aangepast zodat één derde van het aandelenoptieprogramma afhankelijk is van verbeteringen in CO2-emissie, hergebruik van afval en onttrekken van zoetwater. Sustainalytics, een toonaangevend bureau dat beursgenoteerde ondernemingen toetst op duurzaamheid, beoordeelde Lafarge Holcim in mei als nummer één van alle producenten van bouwmaterialen op het gebied van een respectvolle omgang met milieu, dier en medemens, en voor goed ondernemingsbestuur.

Wij hebben gebruik gemaakt van de koersdalingen in maart om een positie te kopen in Lafarge Holcim. Sindsdien heeft het AEF een rendement behaald van 10% op deze investering. De huidige waardering vinden wij zeer aantrekkelijk. Volgens onze verwachting bedraagt het vrije kasstroomrendement gemiddeld 10% in de komende jaren. Hiervan zal bijna 5% uitbetaald worden als dividend. Als het management van Lafarge Holcim in haar doelstelling slaagt om een gemiddelde winstgroei te behalen van meer dan 7% per jaar zal de waardering nog aantrekkelijker worden.

Strategie en vooruitzichten

In het derde kwartaal zijn de Europese beurzen gemiddeld genomen licht gedaald. Hiermee deden zij het beduidend zwakker dan de Amerikaanse beurs, welke licht steeg. Dit verschil wordt met name verklaard doordat er aanzienlijk meer technologie aandelen aan de andere kant van de oceaan genoteerd staan.

Waar we gedurende de zomerperiode enig optimisme hebben gezien rondom de afname van covid-19 besmettingen, nemen de aantallen recent weer rap toe. Wij verwachten dat dit het vertrouwen van bedrijven en consumenten zal aantasten, waardoor de bereidheid om te investeren en te consumeren zal afnemen.

De afgelopen periode hebben bedrijven in grote mate kunnen leunen op steunmaatregelen van de overheid (bijvoorbeeld door salarissen voor een groot deel over te nemen). Nu de economische vraag opnieuw geraakt lijkt te gaan worden door een tweede golf van covid-19 besmettingen, is het aannemelijk dat bedrijven structureel in hun personeelsbestand zullen gaan snijden. In de laatste weken zien we dan ook een forse toename van ontslagrondes bij grote bedrijven. Mocht de werkloosheid inderdaad stijgen, dan zal het langer duren voordat de economie herstelt naar het niveau van 2019.

Naast covid-19 is er veel aandacht voor de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten die over vijf weken beslist zal worden. De consensus is dat een overwinning van de Democratische presidentskandidaat Biden een negatief effect zal hebben op de aandelenmarkt gezien zijn socialere agenda. Een herverkiezing van Trump zal vermoedelijk positief zijn voor de beurs. Biden ligt op dit moment nipt voor in de polls.

Een ander belangrijk agendapunt in het komende kwartaal is het eindigen van de transitieperiode van de Brexit op 31 december. Na deze datum zullen de huidige handelsafspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie eindigen, tenzij er een nieuw handelsakkoord tot stand komt. In het ergste geval zou dit kunnen betekenen dat er importtarieven op onderling vervoer van goederen zal worden geheven.

Concluderend blijft het AEF voorzichtig gepositioneerd voor een stijgende beurs met een netto longweging tussen de 25-50%. Enerzijds verwachten we dat aandelen gesteund worden door het ruimhartige fiscale en monetaire beleid dat wereldwijd gevoerd wordt, anderzijds voorzien wij een moeizaam economisch herstel van de huidige crisis. Dit laatste zal voor veel bedrijven resulteren in een teleurstellende winstontwikkeling. Het AEF voert een actief beleid voor de nettolongpositie van de portefeuille en de aandelenselectie, waarmee wij verwachten goed in staat te zijn te profiteren van de volatiele markten.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 13,7%
Takeaway.com 12,4%
Datwyler 10,4%
Short
Healthcare company 5,6%
Industrials company 4,0%
Consumer discretionary 4,0%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl