Factsheet

Maandbericht maart 2020

+3,8%

in maart

+6,9%

annualized

+0,2%

in 2020

€245,38

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in maart met 3,8%. De slotkoers in maart is hierdoor €245,38. Vanaf de start in 2006 is de koers ruimschoots verdubbeld en is het gemiddeld jaarlijks nettorendement +6,9%. Het rendement in het eerste kwartaal van 2020 bedroeg +0,2% en werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 20%. Daarmee had het AEF een lager risicoprofiel dan een belegging in aandelen. De Europese beurzen daalden in het eerste kwartaal. De AEX-index en de brede Europese DJ Euro Stoxx daalden in het eerste kwartaal met respectievelijk -20% en -25%.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 3,8
3 months 0,2
Year to date 0,2
2019 5,0
2018 5,6
2017 -0,3
2016 19,6
5 years (annualised) 5,6
Since start (annualised) 6,9

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 130 135 131
Net long (Long - Short in %) 46 38 42
Beta adjusted net long (%) 43 31 37
Positive months (%) 52 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 8,4 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 20,3 8,9 11,0
Sharpe ratio 0,60 0,62

Antaurus heeft in februari en vooral maart een flinke koerswijziging doorgevoerd in de portefeuille. Antaurus heeft de substantiële daling van de aandelenkoersen gebruikt om winst te nemen op een groot aantal van de shortposities. Tegelijkertijd heeft het fonds een aantal nieuwe longposities gekocht op aantrekkelijke koersen. Ook heeft Antaurus de bestaande longposities op lagere koersen flink uitgebreid. De nettolongweging is hierdoor toegenomen van een neutrale weging begin januari naar een nettolongweging van 54% eind maart.

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van kapitaalbehoud. Het AEF had de portefeuille zo gepositioneerd dat er weinig marktrisico gelopen werd. Hierdoor heeft het AEF niet geprofiteerd van de bull markt in 2019. Maar belangrijker is dat het AEF geen verliezen heeft geleden in de beurscorrecties van dit jaar en de beursdaling van eind 2018. Ondanks de voorzichtige positionering behaalde het AEF een rendement van 5,6% in 2018 en  5,0% in 2019. Nu de koersen fors gedaald zijn zien wij veel aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden in aandelen op een beleggingshorizon van drie jaar.

De Europese beurzen daalden in het eerste kwartaal variërend van 20% tot 30%. De AEX-index daalde met 20%, terwijl de brede Europese DJ Euro Stoxx met 25% daalde. De gemiddelde longweging van het AEF bedroeg 20%, waardoor de bèta negatief bijdroeg. De aandelenselectie (alpha) droeg positief bij aan het rendement in het eerste kwartaal.

De meeste longposities hebben afgelopen kwartaal negatief bijgedragen aan het rendement. Een aantal nieuwe longposities, die het AEF in maart gekocht heeft, hebben een positieve bijdrage aan het resultaat geleverd. Alle shortposities droegen sterk positief bij aan het behaalde rendement.

De best presterende longposities waren Oerlikon (industrie), Flow Traders (market maker) en Koninklijke Olie (olie en gas). De slechtst presterende longposities waren D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributie), SBM Offshore (toeleverancier olie en gas) en ASR (verzekeringen).

Door de beurskrach daalde de koers van D’Ieteren met 28%, SBM Offshore met 27% en ASR met 31%. Daarmee zijn de dalingen ruwweg gelijk aan de daling van de beurzen. De forse daling van deze longposities van het AEF trad op ondanks dat de aannames van de beleggingscases bevestigd werden tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers. D’Ieteren, SBM Offshore en ASR behaalden resultaten die boven verwachting lagen. Bovendien bleek bij de jaarcijfers dat de bedrijven beschikken over een zeer solide balans.

De positieve rendementen bij Oerlikon en Koninklijke Olie werden behaald doordat Antaurus deze aandelen in maart kocht op de bodem van de markt. Daarnaast heeft het AEF winst gerealiseerd op een positie in Flow Traders. Het AEF heeft ingespeeld op de verwachting dat Flow Traders zal profiteren van de sterk gestegen volatiliteit op de beurzen. Het AEF heeft eind maart winst genomen op de positie in Flow Traders.

Investment Case: Datwyler

Met een weging van circa 10% is Datwyler één van de grotere individuele posities van het AEF. Datwyler is genoteerd op de Zwitserse beurs met een marktkapitalisatie van zo’n 2,5 miljard euro. Het bedrijf is opgericht in 1902. De grootste aandeelhouder is de stichting van de oprichtersfamilie die ruim 50% van de aandelen bezit.

Datwyler is één van de grootste producenten ter wereld van rubberen en siliconen afdichtingen en verpakkingen. Datwyler levert aan verschillende eindmarkten zoals de farmaceutische industrie, auto-industrie en aan de olie- en gasindustrie. Een bekend voorbeeld zijn de afdichtingen voor de Nespresso koffie cups. Daarnaast is Datwyler eigenaar van een elektrotechnische groothandel (Reichelt). Deze activiteit  draagt slechts voor 10% bij aan de groepswinst van Datwyler.

Begin dit jaar heeft Datwyler bekend gemaakt dat het de intentie heeft om Reichelt te verkopen. Eind 2019 zijn andere groothandelsactiviteiten reeds verkocht. Daarmee kan Datwyler zich volledig focussen op de divisie die zich bezig houdt met klantspecifieke oplossingen voor afdichtingen (‘Sealing Solutions’). Voor ons is de verkoop van de groothandelsactiviteiten een belangrijke afweging geweest om te investeren in Datwyler. De groothandelsactiviteiten zijn namelijk minder lucratief en vertroebelden daarmee de werkelijke waarde van Datwyler.

De activiteiten binnen Sealing Solutions laten zich allemaal kenmerken door een aantal gedeelde eigenschappen. Het zijn vaak kritische componenten die op grote schaal (soms miljarden) geproduceerd moeten worden met nul foutmarge (‘zero defect’) tegen zeer competitieve prijzen (meestal voor enkele centen per onderdeel). De toetredingsbarrières zijn daardoor zeer hoog, waardoor Datwyler (en haar concurrenten) bovengemiddelde marges weten te behalen. De kostprijs van de componenten die Datwyler levert, bedraagt vaak een zeer klein percentage van het eindproduct waar het in zit, terwijl de functie ervan meestal cruciaal is. De kans dat een klant daardoor besluit om over te stappen naar een alternatief product van een concurrent is zeer klein. De meeste segmenten zijn sterk geconsolideerd met slechts een beperkt aantal concurrenten.

De grootste afzetmarkt voor Datwyler is de medische industrie. Ruimschoots de helft van de winst van Sealing Solutions wordt in dit segment gemaakt. Drie partijen hebben circa 90% van de markt in handen. Datwyler is nummer twee met een marktaandeel van 20%. Nummer één West Pharmaceutical heeft 60% van de markt in handen. De verwachting is dat deze markt groeit met ruim 5% per jaar.

Datwyler levert aan de farmaceutische industrie rubberen en aluminium dichtingen voor flacons en isolerende rubbercomponenten voor voorgevulde injectiespuiten. De productie hiervan vindt plaats in ‘clean rooms’: steriele productieomgevingen waarbij de kans op contaminatie zeer klein is. Datwyler heeft de laatste drie jaar zo’n 150 miljoen Zwitserse frank geïnvesteerd in het uitbreiden van haar capaciteit met de nieuwste technologie. Doordat Datwyler de nieuwste technologie heeft én omdat haar grootste concurrent al 60% van de markt bezit, verwachten wij dat Datwyler de komende jaren sneller kan gaan groeien dan de markt.

De op één na grootste activiteit is de afsluitingen van Nespresso cups (circa 15% van de winst). Datwyler is verantwoordelijk voor de sluitingen van 95% van alle Nespresso cups die wereldwijd verkocht worden. Alhoewel Nestlé als eigenaar van Nespresso al jarenlang op zoek is naar een tweede leverancier, is er geen bedrijf ter wereld die jaarlijks miljarden afsluitingen kan afleveren tegen een vergelijkbare kostprijs. Dit onderstreept nogmaals de toetredingsbarrières binnen dergelijke niches.

De omzet uit medische toepassingen en Nespresso kennen een defensief karakter en zijn samen verantwoordelijk voor zo’n tweederde van de winst. De overige activiteiten focussen zich onder meer op de automobiel en olie- en gasindustrie en zijn dus meer onderhevig aan economische cycli.

Door het afstoten van de groothandelsactiviteiten en de sterke groei van de medische activiteiten, verandert het profiel van Datwyler. De onderneming transformeert van een industriële toeleverancier naar een toeleverancier van hoogwaardige medische toepassingen. Wij denken dat dit profiel de komende jaren tot een hogere beurswaardering zal leiden.

Het AEF belegt sinds medio 2019 in Datwyler. Wij hebben de positie uitgebreid toen Datwyler bekend maakte om in twee stappen haar groothandelsactiviteiten te verkopen. De gemiddelde aankoopkoers is ongeveer gelijk aan de huidige koers.

Strategie en vooruitzichten

De wereldwijde aandelenbeurzen zijn in het eerste kwartaal van 2020 fors gedaald. De wereld is in de ban van het Coronavirus, wat een flinke druk legt op de medische zorg. Doordat mensen grotendeels thuis blijven is de economische activiteit ingestort. Het risico op een forse toename van de werkloosheid is groot.

Beleidsmakers hebben wereldwijd daarom spoedig maatregelen genomen om de klappen op te vangen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft de meeste instrumenten die zij ter beschikking heeft meteen ingezet. Ze gaat zelfs een stap verder dan tijdens de financiële crisis. De Fed koopt in principe alle financiële instrumenten behalve aandelen en rommelobligaties (junk bonds). Het opkopen van bedrijfsleningen is een unicum in de historie van de Fed. Net als in Europa is de beleidsrente in de Verenigde Staten ondertussen ook nul. De Europese centrale bank (ECB) heeft een beperkter pakket aan maatregelen aangekondigd. De ECB voerde al lange tijd een ruimhartig monetair beleid, waardoor de mogelijkheden voor extra stimuleringen een stuk beperkter zijn.

Naast de centrale banken hebben ook overheden snel gereageerd. Wereldwijd bieden overheden aan bedrijven de mogelijkheid om een flink deel van het salaris van het personeel over te nemen. Wat in Europa opvalt is dat de maatregelen verschillen per land, waardoor het voor pan-Europese bedrijven moeilijk in te schatten is wat de opties per land zijn.

Het is de vraag of bovenstaande maatregelen voldoende zijn om te voorkomen dat bedrijven personeel gaan afvloeien. Naarmate het langer duurt om het Coronavirus te beteugelen is het risico groter dat bedrijven geneigd zullen zijn om in het personeelsbestand te snijden. Een toename in de werkloosheid zal leiden tot lagere consumentenbestedingen. Hiermee zou de economische schade aanzienlijk kunnen worden.

Wat de situatie bemoeilijkt is het feit dat de schuldpositie van bedrijven voor deze crisis aanzienlijk was. Daarnaast was de wereldwijde economie gedurende 2019 al aan het vertragen. De bedrijfswinsten van de grootste 600 Europese bedrijven daalden in het vierde kwartaal van 2019 met 4%. Tevens worden door het Coronavirus een aantal sectoren geraakt die daarvoor al in moeilijk vaarwater verkeerden. Zo heeft de retailsector al jarenlang last van de opkomst van het internet. De automobiel sector kende een moeizame periode door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, alsmede door de kostbare transitie naar elektrische auto’s. De olie- en gassector was net aan het herstellen van de oliecrisis na 2014, voordat de olieprijs dit jaar opnieuw kelderde met ruim 60%. Voor dergelijke sectoren komt de vraaguitval vanwege het Coronavirus dan ook zeer ongelegen.

Een fors aantal bedrijven zal deze periode dan ook niet overleven. Een aantal sectoren gaat een periode van grote zekerheid tegemoet. Het is dus belangrijk om heel selectief te zijn met kopen van aandelen. Het AEF heeft van de koersdalingen dit jaar gebruik gemaakt om aandelen bij te kopen. Dit is bijna uitsluitend in bedrijven geweest met een sterke balans. Wij zijn van mening dat het nog te vroeg is om te investeren in risicovollere bedrijven. Wij denken dat er nog tijd genoeg is om in een later stadium te investeren in de overlevers in de risicovollere sectoren.

Al met al is het nog te vroeg om een inschatting te kunnen maken in welke mate het Coronavirus de economie zal schaden. De positionering van het AEF is niet statisch, maar dynamisch. Het AEF kan de portefeuille aanpassen naar gelang de ontwikkelingen en de visie op de aandelenmarkt. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van kapitaalbehoud. Wij zagen grote risico’s, terwijl de waarderingen van aandelen op recordhoogtes stonden. Aandelenwaarderingen zijn ondertussen echter een stuk aantrekkelijker geworden. Hiermee is het risico-rendementsprofiel in sommige aandelen zeer attractief voor de middellange termijn. Om hiervan te profiteren is de nettolongweging van het fonds verhoogd naar circa 50%. Met de huidige positionering zou het fonds in theorie met de helft met het rendement van de beurs meebewegen. Wij verwachten komende jaren bovengemiddelde rendementen te kunnen realiseren. De nadruk van ons beleggingsbeleid ligt hiermee weer op kapitaalgroei.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 13,7%
SBM Offshore 12,9%
Takeaway.com 10,5%
Short
Healthcare company 4,3%
Consumer staples company 4,1%
Industrials company 3,9%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl