Factsheet

Maandbericht juni 2022

+0,3%

in juni

+7,2%

annualized

-3,2%

in 2022

€ 300,78

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in juni met 0,3%. De slotkoers in juni is hiermee €300,78. Het jaarrendement in 2022 bedraagt daarmee -3,2%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,2%.

Dit rendement werd in juni gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 11%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 0,3
3 months 1,1
Year to date -3,2
2021 10,7
2020 14,7
3 years (annualised) 7,4
5 years (annualised) 6,5
Since start (annualised) 7,2

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 116 134 131
Net long (Long - Short in %) 11 28 41
Beta adjusted net long (%) 10 26 36
Positive months (%) 56 61
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 6,5 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 7,7 10,7
Sharpe ratio 0,84 0,68

In navolging van het zwakke eerste kwartaal, lieten de Europese beurzen ook een zwak tweede kwartaal zien. De brede DJ Euro Stoxx 600 daalde met 11%. De Zwitserse beurs daalde met 16% en de AEX met 9% (zonder dividenden). De gemiddelde nettolongweging bedroeg 12% in het tweede kwartaal. Hierdoor droeg de bèta negatief bij aan het rendement, terwijl de aandelenselectie (alpha) positief bijdroeg.

Tweederde van de longposities hebben afgelopen kwartaal negatief bijgedragen aan het rendement. De shortposities droegen positief bij aan het behaalde rendement. De shortposities daalden gemiddeld harder dan de beurs, en droegen daarmee bij aan de aandelenselectie (alpha). De longposities daalden in lijn met de Europese beurzen.

De best presterende longposities waren KPN (telecom), Aryzta (voedingsindustrie) en SimCorp (softwareleverancier). De slechtst presterende longposities waren Datwyler (medische toepassingen) en Just Eat Takeaway (online maaltijdbezorging)

De koers van KPN steeg met 11% in het tweede kwartaal (inclusief dividend) en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement van de longposities. De Nederlandse autoriteit op het gebied van concurrentie en marktwerking, de ACM, heeft een ontwerpbesluit genomen over tarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN. Na gesprekken met ACM heeft KPN een voorstel gedaan om de tarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk substantieel te verlagen voor andere telecomaanbieders. Als het besluit later dit jaar definitief wordt, zullen de glasvezelprijzen voor acht jaar vastliggen. Hierdoor is KPN verzekerd van een stabiele inkomstenstroom. Beleggers reageerden enthousiast omdat dit betekent dat KPN een solide rendement zal behalen op haar substantiële glasvezelinvesteringen.

De koers van Aryzta steeg met 14%. Aryzta is een internationale bakkerij, die afbakproducten maakt voor verwerking in supermarkten, de horeca en fastfoodketens (o.a. McDonalds). Aryzta is beursgenoteerd in Zwitserland. De koers steeg sterk nadat Aryzta bij een kwartaalupdate de omzetdoelstelling voor het huidige boekjaar verhoogde. Beleggers reageerde opgelucht omdat ze vreesden dat Aryzta de winstverwachting zou moeten verlagen door de sterk gestegen graanprijzen. Verder maakte Aryzta de nieuwe doelstellingen bekend voor de periode tot 2025. Zeker gezien de huidige geopolitieke onzekerheden werden de doelstellingen positief ontvangen op de beurs.

SimCorp is een nieuwe investering die opgebouwd is gedurende de eerste jaarhelft. Verderop in het kwartaalbericht beschrijven wij uitgebreid de investment case van SimCorp.

De koers van Datwyler daalde met 33% (inclusief dividend). Datwyler had in februari de verwachting uitgesproken dat de operationele winst in 2022 met ruim 15% zou stijgen. Dit was gecommuniceerd voordat de oorlog in Oekraïne van start ging. Sindsdien zijn de belangrijkste grondstofkosten voor Datwyler rap gestegen, terwijl prijsverhogingen pas met een vertraging van drie à zes maanden doorgevoerd konden worden. Hierdoor moest Datwyler in mei meedelen dat de winst voor 2022 circa 15% lager zal uitvallen vergeleken met 2021, in plaats van de eerdere verwachting van een winststijging. Datwyler verwacht dat de operationele winstmarge vanaf de tweede jaarhelft weer op het niveau ligt van afgelopen jaar. Wij hebben er vertrouwen in dat de operationele winstmarge de komende jaren verder zal stijgen naar 20%  ten opzichte van 16,8% in 2021.

De koers van Just Eat Takeaway (JET) daalde met 51% in het tweede kwartaal. Ondanks dat het AEF aandelen heeft bijgekocht in de eerste jaarhelft, is de positie in JET op dit moment één van de kleinste longposities in het AEF. Bij de update over het eerste kwartaal  gaf JET aan dat de groeiverwachting van 15% voor dit jaar niet haalbaar is, en dat men eerder rekent met 5% groei. Daarnaast is het beursklimaat voor technologieaandelen zeer slecht geweest. De Amerikaanse technologiebeurs daalde met 22% in het tweede kwartaal. Koersen van technologieaandelen die nog geen winst maken werden nog harder afgestraft.

Van de shortposities droegen de posities in industriële bedrijven, waaronder de halfgeleiderindustrie, het meest bij. Meerdere van deze shortposities zijn de afgelopen weken teruggekocht, waardoor een substantiële winst is gerealiseerd.

Investment Case: SimCorp

SimCorp is een nieuwe investering in het AEF die in de eerste jaarhelft van 2022 in de portefeuille is opgenomen. SimCorp levert cruciale software aan grote fondsbeheerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen. SimCorp is een Deens bedrijf dat in 1971 is opgericht. Sinds 2000 noteert het bedrijf op de Deense beurs. Er werken zo’n twee duizend mensen bij SimCorp.

Het softwarepakket van SimCorp is bekend onder de naam ‘SimCorp Dimension’ (‘SCD’). SCD fungeert als de ruggengraat voor deze fondsbeheerders. De software stelt fondsbeheerders in staat om alle werkzaamheden binnen één software omgeving uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het real-time monitoren van de investeringsportefeuille, het verwerken van transacties, het toezicht houden op de compliance risico’s en het produceren van administratieve rapportages. Bekende klanten zijn bijvoorbeeld pensioenuitvoerders zoals APG en PGGM, en het grootste staatsfonds ter wereld (Norges Bank).

SCD is met name relevant voor grotere fondsbeheerders met een beheerd vermogen van meer dan tien miljard euro. Dit soort fondsbeheerders investeert vaak in meerdere typen financiële activa (aandelen, obligaties, vastgoed, private equity, etc.) over meerdere portefeuilles. Om alle investeringen overzichtelijk te kunnen maken is de inzet van software cruciaal. Door steeds strengere wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van rapportageverplichtingen richting toezichthouders) is het belangrijk dat de software continue doorontwikkeld wordt om aan deze administratieve eisen te kunnen voldoen.

Een vermogensbeheerder heeft in principe twee keuzes: blijven opereren op een intern ontwikkeld IT-systeem of overstappen op een externe softwareleverancier zoals SimCorp. Er is een sterke trend zichtbaar dat fondsbeheerders overstappen op een externe leverancier. De argumentatie daarvoor is logisch: SimCorp investeert jaarlijks zo’n 20% van de omzet (100 miljoen euro) aan het doorontwikkelen van haar software. Een individuele vermogensbeheerder kan dergelijke ontwikkelingskosten zelf niet ophoesten.

Het businessmodel van SimCorp heeft een aantal andere karaktereigenschappen die wij zeer aantrekkelijk vinden. Zo is een groot deel van de omzet terugkerend doordat klanten een abonnement op de software hebben lopen. Daarnaast opereert SimCorp in een quasi-duopolie: 80% van de fondsbeheerders die een contract met een externe softwareleverancier aangaat, komt bij SimCorp of bij BlackRock terecht. De kans dat er een nieuwe concurrent tot de markt zal toetreden is klein. De hoge ontwikkelingskosten zorgen ervoor dat de toetredingsbarrières hoog zijn. Ook is de kans klein dat een klant overstapt op andere software wanneer het eenmaal op de SimCorp software runt. Het implementatieproces is namelijk tijdsintensief en kostbaar.

Een ander element dat ons aanspreekt is dat er nog een lange weg van groei in het vooruitzicht is. Veel fondsbeheerders opereren namelijk nog op intern ontwikkelde software. De afgelopen tien jaar groeide de  omzet en nettowinst met meer dan 10% per jaar. Wij verwachten dat de winst de komende jaren zelfs sneller gaat groeien. Dit komt omdat steeds meer klanten ervoor kiezen om de software van SimCorp te gebruiken vanuit een digitale IT-omgeving (‘cloud’) in plaats van dat de software geïnstalleerd is op de interne systemen bij de klant op kantoor. In de meeste gevallen leidt dit ertoe dat klanten meer diensten afnemen van SimCorp. Hierdoor neemt de winst per klant toe.

De koers van SimCorp noteert ruim 40% onder de hoogste koers in 2021. Door de oplopende rente hebben beleggers minder interesse in bedrijven waarvan het grootste deel van de winst in de toekomst ligt. Bovendien heeft de coronaperiode ervoor gezorgd dat het aanwerven van nieuwe klanten op een lager niveau lag dan voorheen. Wij zien dit als een uitgelegen kans om een investering te doen in één van de grootste softwarebedrijven op de Europese beurzen.

Strategie en vooruitzichten

De Europese beurzen kenden een zeer zwakke eerste jaarhelft in 2022. Dit komt doordat de wereld kampt met torenhoge inflatie. Voorspellingen voor de economische groei worden als gevolg hiervan momenteel consequent naar beneden bijgesteld. Centrale banken zijn dan ook in actie gekomen en hebben een einde gemaakt aan hun jarenlang durende accomoderende beleid. Tegelijkertijd zien we bedrijven worstelen met de hoge inflatie.

De meeste recente cijfers lieten zien dat de inflatie zowel in Europa als de Verenigde Staten ruim 8% bedraagt. De centrale banken hebben de laatste maanden dan ook besloten om hun beleid volledig over een andere boeg te gooien. Tot recent bestond hun beleid nog uit het laaghouden van de beleidsrente (rond het nulpunt, of in het geval van Europa zelfs negatief) en het agressief opkopen van obligaties (om zo de marktrentes laag te houden).

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft in de eerste jaarhelft de rente echter driemaal verhoogd, waarvan de laatste keer in juni met maar liefst 0,75% in één keer. Dit was de grootste rentestap in de laatste 28 jaar. Ook is de Fed per maart gestopt met het opkopen van obligaties. Sterker nog, vanaf juni is de Fed begonnen met het verkopen van obligaties voor maximaal 50 miljard dollar per maand. Per september zal dat verhoogd worden naar maximaal 95 miljard dollar per maand. Een half jaar geleden was de Fed nog voor 90 miljard dollar per maand obligaties aan het opkopen.

De Europese Centrale Bank is ook langzaamaan in beweging gekomen. De beleidsrente is in Europa momenteel echter nog steeds een half procent negatief. De ECB heeft in juni aangekondigd dat ze bij de bijeenkomst in juli de rente zal ophogen met 0,25%. Vanaf het einde van het derde kwartaal verwacht de ECB dat de beleidsrentes nul of positief zal zijn. Hiermee zal dan een periode eindigen van maar liefst acht jaar waarin de beleidsrente in Europa negatief was. Ook is de ECB per 1 juli gestopt met het opkopen van obligaties.

De torenhoge inflatie laat ondertussen haar impact zien op de economie. Aangezien de inflatie fors boven de loongroei ligt, tast dit het besteedbaar inkomen van de consument aan. We zien dan ook dat de economische groei momenteel afzwakt. De oplopende kosten zetten bovendien druk op de winstmarges van bedrijven. Voor veel bedrijven verwachten we dan ook dat het potentieel voor winstgroei beperkt zal zijn in 2022.

We zien recent wel een positieve ontwikkeling. Grondstofprijzen en transportkosten zijn de laatste maanden fors gedaald. Vanaf heden zullen bedrijven gaan profiteren van lagere inkoopprijzen. Hierdoor zal ook de inflatoire druk op de consumentenprijzen wegebben. In dat geval zullen centrale banken hun beleid minder agressief hoeven te verkrappen later dit jaar.

In de komende periode beschouwen we de beschikbaarheid van olie en gas in Europa door het wegvallen van het aanbod uit Rusland als grootste risico. Hierdoor moet er elders energie ingekocht worden. Dit kan tot een scheve verhouding leiden in vraag en aanbod, met stijgende prijzen als gevolg. Hogere energieprijzen in Europa zullen direct als een belasting op de consument werken. Ook werken hogere energieprijzen door in de productiekosten van bedrijven, die daardoor hun afzetprijzen zullen moeten verhogen, met verdere inflatoire druk tot gevolg.

Al met al is het duidelijk dat de financiële markten moeten leren omgaan met de beëindiging van de extreme monetaire stimuleringsmaatregelen van de laatste jaren. Het perspectief op winstgroei is bij veel bedrijven beperkt gezien de dalende consumentenbestedingen en de oplopende kosten. Het lijkt er wel op dat de inkoopkosten voor bedrijven aan het afnemen zijn. Ook zijn door de forse koersdalingen in de eerste jaarhelft aandelen momenteel aantrekkelijker geprijsd. De huidige nettolongweging van het AEF richting 25% reflecteert dan ook onze houding van neutraal naar voorzichtig positiever.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 11,9%
KPN 8,7%
Datwyler 8,4%
Short
Consumer discretionary 4,4%
Consumer staples 4,2%
Industrials company 3,9%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl