Factsheet

Maandbericht juni 2020

+0,8%

in juni

+7,2%

annualized

+5,8%

in 2020

€259,15

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in juni met 0,8%. De slotkoers in juni is hierdoor €259,15. Vanaf de start in 2006 is de koers ruimschoots verdubbeld en is het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,2%. Het rendement in het eerste halfjaar van 2020 bedroeg +5,8% en werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 27%. Daarmee had het AEF een lager risicoprofiel dan een belegging in aandelen. De Europese beurzen herstelden sterk in het tweede kwartaal. Voor het jaar zijn de verliezen nog substantieel met rendementen tussen de -5% en -23%. De brede DJ Euro Stoxx daalde met -13% en de AEX met slechts -7%.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 0,8
3 months 5,6
Year to date 5,8
2019 5,0
2018 5,6
2017 -0,3
2016 19,6
5 years (annualised) 6,1
Since start (annualised) 7,2

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 138 136 131
Net long (Long - Short in %) 30 37 42
Beta adjusted net long (%) 29 31 37
Positive months (%) 56 62
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 8,4 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 21,6 8,7 11,0
Sharpe ratio 0,81 0,65

Antaurus heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de aanzienlijke koerswijziging in de portefeuille in maart. We hebben in maart veel aandelen gekocht, waarmee we winst realiseerden op een groot aantal van de shortposities. Daarnaast kocht het fonds in maart ook een aantal nieuwe longposities op aantrekkelijke koersen. Verder werden de bestaande longposities op lagere koersen aanmerkelijk uitgebreid. Hierdoor heeft Antaurus flink kunnen profiteren van het forse herstel van de beurskoersen.

De Europese beurzen herstelden sterk in het tweede kwartaal met rendementen tussen de 6% en de 23%. De brede DJ Euro Stoxx herstelde met 16% en de AEX met 15%. De Zwitserse beurs steeg met minder dan 10% in het tweede kwartaal. Het AEF steeg in het tweede kwartaal van 2020 met 5,6%. De gemiddelde nettolongweging van het AEF bedroeg 36%, waardoor de bèta positief bijdroeg. De bijdrage van de aandelenselectie (alpha) was ongeveer neutraal.

Alle longposities hebben afgelopen kwartaal positief bijgedragen aan het rendement. De nieuwe longposities, die het AEF in maart gekocht heeft, droegen sterk bij aan het resultaat. De meeste shortposities droegen negatief bij aan het behaalde rendement. De posities met de grootste negatieve bijdrage waren enkele shortposties in de industriële sector. In de beurscorrectie in maart heeft Antaurus winst gerealiseerd op de meeste shortposities van industriële bedrijven.

De best presterende longposities waren Just Eat Takeaway (online platform), SBM Offshore (olie en gas) en Datwyler (medische toepassingen).

De koers van Just Eat Takeaway (JET) steeg met 35% in het tweede kwartaal. JET heeft baat gehad bij het feit dat consumenten vanwege COVID19 geen restaurants konden bezoeken. Hierdoor gingen consumenten meer online eten bestellen. Daarnaast was bezorging van eten een manier voor restaurants om de verloren omzet deels te compenseren. Veel restaurants die eerder niet aan bezorging deden hebben zich daardoor aangemeld bij bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd.nl. In juni kondigde JET aan een bod te doen op het Amerikaanse Grubhub.com. De koers ging hierdoor initieel 20% onderuit omdat JET aandelen zal moeten uitgeven om deze overname te financieren. Ook betwijfelen investeerders of het verstandig is om de zeer competitieve Amerikaanse markt te betreden. Wij beamen dat het risicoprofiel voor de onderneming hiermee is toegenomen. Hier staat echter tegenover dat het opwaarts potentieel enorm is.

Het herstel van de koers van SBM Offshore leverde een rendement inclusief dividend op van 15%. SBM Offshore bevestigde de winstverwachting voor 2020 tijdens het tweede kwartaal. Het bedrijf was hiermee een uitzondering. De meeste bedrijven hebben de winstverwachting voor 2020 teruggetrokken. Dit laatste geldt zeker voor bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector. Het feit dat SBM Offshore de winstverwachting handhaaft, bewijst dat de omzet en winstgevendheid voorspelbaar zijn door de langjarige huurcontracten voor de productieplatforms. Daarnaast beschikt het bedrijf over een solide orderportefeuille voor nieuwe productieplatforms, waarmee het de komende jaren vooruit kan. Verder maakte grootaandeelhouder HAL bekend dat het zijn belang heeft uitgebreid naar boven de 20%.

Datwyler steeg met 20% in het tweede kwartaal. Datwyler kent een defensief bedrijfsmodel dat beperkt geraakt zal worden door het Coronavirus. Sterker nog: Datwyler maakte bekend dat het nauw betrokken is bij de ontwikkeling van afdichtingen voor COVID19 vaccines. Tevens deelde de onderneming met investeerders dat de vraag bij de voedingsdivisie sterk is en dat zij hier de capaciteit verder zullen uitbreiden.

Investment Case: DKSH

DKSH is een bedrijf dat de distributie verzorgt voor voornamelijk Westerse bedrijven in Aziatische landen. Het bedrijf is meer dan 150 jaar geleden opgericht. In 2002 zijn de bedrijven Diethelm Keller (DK) en Siber Hegner (SH) gefuseerd om het huidige DKSH te vormen. Het bedrijf is sinds 2012 genoteerd aan de Zwitserse beurs. De marktkapitalisatie bedraagt ruim 3,5 miljard euro. De oprichtende families zijn de grootste aandeelhouder en bezitten 45% van het aandelenkapitaal. Er werken meer dan 33 duizend mensen bij DKSH.

DKSH is meestal exclusief verkooppartner van producten en bedrijven naar Aziatische afzetmarkten. DKSH verzorgt niet enkel de fysieke distributie, maar ook de zaken als de douaneafhandeling, productregistratie, sales & marketing en debiteurenbeheer. DKSH maakt onderscheid tussen klanten op basis van vier verschillende afzetmarkten: de gezondheidszorg, fijnchemie, consumenten- en kapitaalgoederen.

De belangrijkste divisie richt zich op de gezondheidszorg (‘Healthcare’). Hier zorgt DKSH ervoor dat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen van bedrijven zoals Novartis en Eli Lilly terecht komen in Aziatische apotheken en ziekenhuizen. Deze divisie is verantwoordelijk voor bijna de helft van het bedrijfsresultaat. De enige gelijkwaardige concurrent is Zuellig Pharma en komt ook uit Zwitserland. Samen hebben DKSH en Zuellig Pharma een quasi-duopolie.

De één-na-grootste divisie is actief in de verkoop en distributie van speciale chemicaliën en voedingsadditieven (‘Performance Materials’). Deze activiteit is vergelijkbaar met het in Nederlands beursgenoteerde IMCD. Bekende klanten zijn onder andere DSM, Evonik en Huntsman. Deze divisie is verantwoordelijk voor bijna een derde van het bedrijfsresultaat. De concurrentie bestaat grotendeels uit kleinere, lokale spelers.

De andere twee divisies zijn met name actief in consumptiegoederen zoals verzorgingsproducten, snacks,  frisdrank, babyvoeding (‘Consumer Goods’) en in verschillende kapitaalgoederen (‘Technology’).

De belangrijkste activiteiten van DKSH delen een aantal karaktereigenschappen die wij aantrekkelijk vinden. Het model kent hoge toetredingsbarrières. DKSH leunt op een decennialange ervaring waarin het een moeilijk vervangbaar distributienetwerk heeft opgebouwd met veel kennis van lokale wet- en regelgeving. Daarnaast kent het model een lage investeringsbehoefte. De meeste vaste activa zoals magazijnen worden gehuurd. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal is daardoor zeer aantrekkelijk. Daarnaast zijn de meeste producten waar DKSH zich op richt slechts beperkt afhankelijk van de economische cyclus. Het is daarmee een defensief bedrijfsmodel. Daarnaast is het groeiprofiel aantrekkelijk. De verwachting is dat de economische groei in de Aziatische landen waarin DKSH actief is op de middellange termijn hoger zal zijn dan in Europa en Noord-Amerika.

Op de koers van CHF 60 bedraagt de huidige bedrijfswaarde circa 13 keer het genormaliseerde bedrijfsresultaat. Wij vinden DKSH gezien de aantrekkelijke, defensieve kwaliteiten en het groeipotentieel te laag gewaardeerd. DKSH heeft zich bij de beursgang in 2012 geprofileerd als een onderneming die profiteert van de groeiende Aziatische middenklasse die steeds meer gaat consumeren. De consumentengoederen divisie was toen verantwoordelijk voor bijna 60% van het bedrijfsresultaat. Investeerders die daarop geanticipeerd hebben zijn echter teleurgesteld geraakt. Deze divisie, die momenteel slechts een vijfde  van het bedrijfsresultaat bedraagt, heeft een aantal teleurstellende jaren achter de rug. Het management is ondertussen vervangen en wij verwachten dat de resultaten bij deze divisie de komende jaren zullen verbeteren.

Door de teleurstellende resultaten van de consumentengoederen divisie zien investeerders de aantrekkelijkheid van de overige activiteiten van DKSH over het hoofd. DKSH erkent dat ook. Het bedrijf zal in het najaar een dag voor investeerders organiseren. Wij verwachten dat investeerders tijdens deze ‘capital markets day’ een beter beeld zullen krijgen van de aantrekkelijkheid van de momenteel grootste activiteiten van DKSH. Daarnaast heeft DKSH sinds mei dit jaar een nieuwe voorzitter genaamd Marco Gadola. Gadola staat in Zwitserland hoog aangeschreven onder beleggers, onder andere dankzij zijn succesvolle periode bij het beursgenoteerde Straumann. Wij denken dat zijn aanstelling ook voor meer aandacht onder investeerders zal zorgen.

Het AEF belegt sinds maart in DKSH. Sindsdien hebben wij een rendement op de investering in DKSH behaald van ruim 30%.

Strategie en vooruitzichten

De wereldwijde aandelenbeurzen zijn in het tweede kwartaal van 2020 fors hersteld. De financiële markten lijken vertrouwen te putten uit het feit dat het Coronavirus in sommige delen van de wereld, zoals Europa en China, onder controle lijkt. In Noord- en Zuid-Amerika is dat helaas nog niet het geval. Wat daarnaast waarschijnlijk een grote drijfveer voor de stijgende beurzen is geweest, zijn de ongekende steunmaatregelen vanuit centrale banken en overheden om deze crisis te lijf te gaan.

Dat het Coronavirus voor een ongekende impact heeft gezorgd, is inmiddels duidelijk. Naast dat het een zware belasting is voor het zorgstelsel, is de economische schade gigantisch. De werkloosheid is wereldwijd fors opgelopen. Dit zal ervoor zorgen dat het besteedbaar inkomen van consumenten onder druk zal komen, wat zal leiden tot lagere consumentenbestedingen. Momenteel wordt dit nog enigszins gemaskeerd doordat overheden haar burgers en bedrijven ondersteunen met tijdelijke subsidies.

De steunmaatregelen vanuit de overheid hebben ook steun gegeven aan bedrijven, bijvoorbeeld door het tijdelijk (deels) overnemen van het salaris. Daarnaast hebben overheden en centrale banken leningen beschikbaar gesteld aan bedrijven die liquiditeit nodig hebben om te overleven. Onze verwachting is dat bedrijven uiteindelijk permanent zullen gaan snijden in het personeelsbestand wanneer dergelijke steunmaatregelen komen te vervallen.

Uiteindelijk is onze verwachting dat een aantal bedrijven in liquiditeitsproblemen zal komen. Het risico voor bestaande aandeelhouders is dat er nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven. Dit zal een drukkend effect hebben op de aandelenkoers. Het is dus belangrijk om heel selectief te zijn met het kopen van aandelen. Dit betekent dat er een duidelijk verschil zal ontstaan tussen de winnaars en verliezers. Met onze aandelenselectie verwachten wij hiervan te profiteren.

Al met al is het AEF voorzichtig gepositioneerd voor een stijgende beurs met een nettolongweging tussen de 25-50%. Enerzijds verwachten we dat financiële activa gesteund worden door het ruimhartige fiscale en monetaire beleid dat wereldwijd gevoerd wordt. We verwachten dat de beleidsrente de komende jaren in Europa en de Verenigde Staten rond de 0% zal blijven. Tevens vinden we voldoende aandelen attractief gewaardeerd. De positionering is iets voorzichtiger dan drie maanden geleden omdat het opwaarts potentieel beperkter is door de sterke koersstijgingen van de afgelopen maanden. Ten slotte achten we het waarschijnlijk dat het beursverloop de komende periode volatiel zal blijven. Het AEF voert een actief beleid voor de nettolongpositie van de portefeuille en de aandelenselectie. Het AEF is hiermee goed in staat om te profiteren van deze volatiele markten.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 13,7%
Takeaway.com 12,8%
Datwyler 11,0%
Short
Industrials company 4,8%
Healthcare company 4,5%
Consumer discretionary 4,1%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl

Meer nieuwsberichten:

Antaurus teamfoto 08-11-2023

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl