Factsheet

Maandbericht juni 2019

+0,4%

in juni

+7,2%

annualized

+4,0%

in 2019

€242,64

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in juni met 0,4%. De slotkoers in juni is hierdoor  €242,64. Vanaf de start in 2006 is de koers ruimschoots verdubbeld en is het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,2%. Het rendement in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg ook 0,4% en werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 4%. Daarmee had het AEF een lager risicoprofiel dan een belegging in aandelen. De Europese beurzen lieten in het tweede kwartaal resultaten zien variërend van -3% tot  +7%. De AEX-index en de brede Europese DJ Euro Stoxx stegen in het tweede kwartaal allebei met 2%.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 0,4
3 months 0,4
Year to date 4,0
2018 5,6
2017 -0,3
2016 19,6
3 years (annualised) 6,6
5 years (annualised) 6,9
Since start (annualised) 7,2

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 129 137 131
Net long (Long - Short in %) 4 35 45
Beta adjusted net long (%) 4 32 39
Positive months (%) 63 63
Maximum drawdown (%) -6,0 -20,9
Best monthly return (%) 5,6 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 5,1 7,8 11,3
Sharpe ratio 0,84 0,64

De Europese beurzen lieten in het tweede kwartaal resultaten zien variërend van -3% tot  +7%. De AEX-index en de brede Europese DJ Euro Stoxx stegen allebei met 2%. De gemiddelde longweging van het AEF bedroeg 4%, waardoor de bèta beperkt positief bijdroeg. De aandelenselectie (alpha) droeg daarnaast ook positief bij aan het rendement in het tweede kwartaal.

De meeste longposities hebben afgelopen kwartaal positief bijgedragen aan het rendement. De best presterende longposities waren Takeaway.com (online platform), D’Ieteren (investeringsfonds) en Fagron (gezondheidszorg). De helft van de shortposities droegen positief bij aan het behaalde rendement. Alle shortposities samen droegen echter negatief bij aan het behaalde rendement.

De koers van Takeaway.com steeg met 22% en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement in het tweede kwartaal van 2019. Eind 2018 kondigde Takeaway.com de overname aan van de Duitse activiteiten van concurrent Delivery Hero. De overname is begin 2019 afgerond. Per 1 april zijn de websites van Delivery Hero overgezet naar het Duitse platform van Takeaway.com. De migratie is naar verluidt succesvol verlopen.

De koers van D’Ieteren steeg in het tweede kwartaal met 17% (inclusief dividend). D’Ieteren is de wereldmarktleider op het gebied van autoruitvervanging- en reparatie met als bekendste merk  Carglass. Daarnaast is het bedrijf de grootste importeur van auto’s in België. De koers steeg nadat het bedrijf een substantiële verhoging van de verwachting van de winst voor 2019 bekendmaakte. Daarnaast reageerde de koers positief op researchrapporten van analisten, waarin het koersdoel fors verhoogd werd.

Het rendement van Fagron kwam uit op 12% (inclusief dividend). In mei maakte Fagron bekend dat het de Mexicaanse markt gaat betreden middels de overname van Cedrosa. Deze acquisitie voegt circa 3% aan de operationele winst toe. Daarnaast heeft Fagron een principe-schikking getroffen met de Amerikaanse justitie in een langjarig onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Fagron zal voor de schikking €20 miljoen euro betalen. Met deze schikking is er een risico afgekocht voor een relatief laag bedrag. Het AEF heeft van de stijging van de koers van Fagron gebruik gemaakt om de positie van meer dan 10% te verkleinen naar een normale weging van rond de 5%. Aangezien de kostprijs van de aandelen van Fagron rond €7 ligt, heeft het AEF een zeer substantiële winst gerealiseerd.

Investment Case: Sif Holding

Sif Holding is een nieuwe positie in het fonds. Dit bedrijf is marktleider op het gebied van funderingen voor offshore windturbines. Het bedrijf produceert stalen funderingspalen, ofwel ‘monopiles’. Monopiles kunnen worden toegepast tot waterdiepte van 60 meter. Zo’n 30% van de wereldwijde offshore windmolens steunt op monopiles die door Sif geproduceerd zijn. Daarnaast produceert Sif ook offshore funderingen voor olie- en gasplatformen, wat normaliter 10-20% van de jaarlijkse omzet beslaat.

De verwachting is dat de markt voor offshore wind het komende decennium flink zal blijven groeien. Toonaangevend adviesbureau WoodMackenzie verwacht dat de capaciteitsuitbreiding van offshore windmolens in Europa over de periode 2018 – 2027 circa 4,8 gigawatt per jaar zal bedragen. Dit zou betekenen dat de markt ongeveer zal verviervoudigen in tien jaar tijd.

De groei wordt gedreven door overheden die door de klimaatdoelstellingen van 2030 het aandeel van duurzame energie flink willen laten groeien. Naast Europa zien we ook de eerste offshore windparken in Amerika van de grond komen.

Meer dan 80% van de offshore windparken kiest als funderingstechniek momenteel voor monopiles. De monopile industrie is een quasi duopolie: Sif en haar Duitse concurrent EEW hebben ongeveer 80% van de markt in handen. Als marktleider met ruim 40% marktaandeel beschouwen wij Sif als uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de sterke groeivooruitzichten.

Op de kortere termijn zien we de meest concrete projecten in onder andere Frankrijk. Dit land is momenteel een achterblijver wat betreft duurzame energieopwekking en moet haar eerste offshore windpark nog bouwen. Wij denken dat Sif goede kansen heeft om het eerste project (Saint-Nazaire) te winnen. Voor de rest staan in het Nederlands energieakkoord ambitieuze plannen voor windparken waarvoor Sif goed gepositioneerd is, zoals project Hollandse Kust. In de Verenigde Staten hangt een opdracht boven de markt van een groot windpark voor de kust van Massachusetts (Vineyard Wind).

Sif heeft geanticipeerd op deze groei door zo’n € 90 miljoen te investeren in een nieuwe locatie op de Maasvlakte 2 in Rotterdam, die sinds 2017 operationeel is. De andere productielocatie bevindt zich in Roermond. Daarnaast investeert Sif in 2019 en 2020 € 40 miljoen in nieuwe coatinghallen en in capaciteit om te voldoen aan de vraag naar monopiles met grotere diameters en dunnere wanden.  Hiermee verstevigt Sif in onze ogen haar marktleiderschap.

Met de vele opdrachten in het vooruitzicht is het waarschijnlijk dat de productiecapaciteit van Sif de komende jaren goed gevuld zal zijn. Dit moet leiden tot een hoge winstgevendheid. Daarnaast verwachten wij dat het investeringsniveau na 2020 flink zal afnemen. Verder behoeft Sif weinig werkkapitaal aangezien deze gelden getrokken kunnen worden uit de financiering van het desbetreffende windpark. Hierdoor verwachten wij dat de vrije kasstroom na 2020 significant zal toenemen. Onze verwachting is dat de vrije kasstromen van Sif over de periode 2019 – 2023  ruimschoots de helft van de huidige marktkapitalisatie zullen bedragen. Wij beschouwen de huidige waardering dan ook als zeer aantrekkelijk. Sif zal een groot deel van de vrije kasstroom als dividend uitkeren aan haar aandeelhouders.

Sif is eind 2016 voor € 14 per aandeel naar de beurs gebracht door de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria (opgericht door Peter Visser). Egeria bezit momenteel nog steeds 56% van het aandelenkapitaal. Het aandeel is het laatste jaar ruim 40% gedaald omdat onder andere de industrie kampte met een tijdelijke afname van nieuwe projecten. Door de gedaalde koers en de sterke vooruitzichten vinden wij het daarom nu een interessant moment om deze positie op te nemen.

Het AEF heeft in de eerste jaarhelft van 2019 rond de huidige koers een positie opgebouwd in Sif.

Strategie en vooruitzichten

De aandelenbeurzen hebben de sterke start van 2019 in het tweede kwartaal een vervolg gegeven.  In de tussentijd lijkt er wereldwijd een groeivertraging op te treden. De vooruitzichten voor winstgroei bij bedrijven zijn daarmee verslechterd. Tegelijkertijd lijkt er aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China voorlopig geen einde te komen. Desalniettemin staan de meeste aandelenbeurzen rond recordniveaus. De positieve koersen in 2019 lijken daarmee dan ook grotendeels toe te schrijven aan de uitspraken van de centrale banken.

Begin juni gaf de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) aan dat de Fed zal overwegen om de rente te verlagen als de huidige economische groei in het geding komt. De financiële markten verwachten ondertussen dat de beleidsrente in 2019 met maar liefst 0,75% verlaagd zal worden.  In juni werd ook bekend dat de Europese Centrale Bank (ECB) extra stimuleringsmaatregelen overweegt als de economische vooruitzichten niet verbeteren. ECB-voorzitter Draghi liet weten dat de officiële rente verder verlaagd kan worden (naar een negatieve rente), terwijl een nieuw opkoopprogramma van obligaties ook tot de mogelijkheden behoort.

De reden dat centrale banken dergelijke uitspraken doen is  omdat de economische groei wereldwijd aan het vertragen is. In navolging van de meeste Europese en Aziatische economieën, wijzen softe indicatoren erop dat ook de Amerikaanse economie met een groeivertraging kampt.

Wereldwijd observeren we gemiddeld genomen een synchroon beeld:  gesteund door een sterke arbeidsmarkt is het consumentenvertrouwen hoog en laten dienstverlenende activiteiten een groei zien. Tegelijkertijd wijzen cijfers uit de productiesector erop dat er in de industrie sprake is van krimp.

Een mogelijke reden hiervoor is de handelsoorlog tussen de VS en China. De daarmee gepaarde onzekerheid zorgt ervoor dat bedrijven terughoudend zijn met investeringen. Een escalatie zou de economische groei verder kunnen onderdrukken. Een groot risico ontstaat als krimpende bedrijfsactiviteit voor een stagnerende arbeidsmarkt zorgt, wat vervolgens het consumentenvertrouwen aantast. Hiermee kan een vicieuze cirkel optreden waarbij bedrijven hun investeringen verder terugschroeven.

Er lijkt na de G20 top van eind juni voorlopig een status quo te zijn wat betreft de handelsoorlog. De huidige importtarieven op $250 miljard aan Chinese export blijven gehandhaafd terwijl de VS dreigen met aanvullende tarieven op nog eens $325 miljard aan Chinese export. Tegelijkertijd geven de VS aan dat zij bereid zijn om de onderhandelingen te hervatten.

Al met al blijft het AEF voorzichtig gepositioneerd. Het is zeer waarschijnlijk dat de rente voorlopig extreem laag blijft na de recente uitspraken van de centrale banken. Er zijn wereldwijd nog nooit zoveel obligaties geweest met een negatieve rente als nu ($13 biljoen dollar). In vergelijking met de huidige lage rente zijn aandelenwaarderingen in Europa nog steeds redelijk aantrekkelijk. Toch zien we ook risico’s. Met de huidige economische vooruitzichten zien wij dat de winstgroei onder druk zal komen. Voor bedrijven in een aantal sectoren zien wij een redelijke kans op winstwaarschuwingen. De huidige nettolongweging is ongeveer neutraal. Het risicoprofiel van de portefeuille is daarmee substantieel afgebouwd.

We verwachten middels onze aandelenselectie (alpha) een solide rendement te behalen, ongeacht de richting van de beurs (bèta). Met de huidige positionering zal een stijgende beurs weinig invloed hebben op het rendement. Dit geldt ook bij een dalende beurs. Bij koersdalingen zullen de short positie (een short positie is een neerwaartse positie waarmee beleggers kunnen profiteren van koersdalingen. Antaurus gaat short door aandelen te lenen om die dan direct te verkopen. Dit wordt gedaan met de intentie om dezelfde aandelen in de toekomst goedkoper terug te kopen en dan ook weer terug te leveren aan de uitlenende partij) immers winst opleveren, waarmee het verlies uit de longposities worden geneutraliseerd. Met de huidige strategie beperken wij bewust de invloed van de beurs op de portefeuille. Als gevolg daarvan zal de aandelenselectie de grootste bron zijn van het potentiële rendement. Sinds de start heeft de aandelenselectie ook de grootste bijdrage geleverd aan het gemiddeld jaarlijks rendement van 7,2%.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
SBM Offshore 12,1%
D'Ieteren 10,9%
Takeaway.com 7,3%
Short
Industrials company 5,3%
Healthcare company 4,6%
Industrials company 4,5%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl