Factsheet

Maandbericht december 2019

+0,4%

in december

+7,0%

annualized

+5,0%

in 2019

€244,96

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) steeg in december met 0,4%. De slotkoers in december is hierdoor €244,96. Vanaf de start in 2006 is de koers ruimschoots verdubbeld en is het gemiddeld jaarlijks nettorendement +7,0%. Het rendement in het vierde kwartaal van 2019 bedroeg -0,9% en werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van -4%. Daarmee had het AEF een lager risicoprofiel dan een belegging in aandelen. De Europese beurzen stegen in het vierde kwartaal. De AEX-index en de brede Europese DJ Euro Stoxx stegen in het vierde kwartaal met respectievelijk 4% en 5%.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month 0,4
3 months -0,9
Year to date 5,0
2018 5,6
2017 -0,3
2016 19,6
3 years (annualised) 3,4
5 years (annualised) 7,2
Since start (annualised) 7,0

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 136 137 131
Net long (Long - Short in %) -2 25 43
Beta adjusted net long (%) -2 22 37
Positive months (%) 57 62
Maximum drawdown (%) -6,0 -20,9
Best monthly return (%) 5,6 11,9
Worst monthly return (%) -6,0 -8,6
Volatility (%) 6,9 7,2 11,1
Sharpe ratio 0,47 0,6

De Europese beurzen zijn in 2019 meer dan hersteld van de negatieve koersontwikkelingen in het jaar ervoor. De Europese beurzen stegen variërend van 13% tot 28%. De AEX-index steeg 24% terwijl de brede Europese index Stoxx Europe 600 met 23% steeg (zonder dividenden). De gemiddelde longweging van het AEF bedroeg 3%, waardoor de bèta zeer beperkt positief bijdroeg aan het resultaat in 2019. De aandelenselectie (alpha) droeg substantieel positief bij aan het jaarrendement.

De best presterende longposities waren D’Ieteren (autoruitvervanging en autodistributeur), SBM Offshore (machines voor olie- en gasindustrie) en Takeaway.com (online marktplaats). De slechts presterende longpositie was Meyer Burger (zonne-energie). De resterende positie in Meyer Burger heeft het fonds in september gesloten. Ruim driekwart van de shortposities droegen negatief bij aan het jaarrendement.

De koers van D’Ieteren steeg met 102% (inclusief dividenden) en droeg daarmee het meeste bij aan het rendement in 2019. D’Ieteren is de wereldmarktleider op het gebied van autoruit-vervanging en -reparatie met als bekendste merk Carglass. Daarnaast is het bedrijf de grootste importeur van auto’s in België. De koers steeg nadat het bedrijf gedurende het jaar meerdere keren haar jaarprognose voor het bedrijfsresultaat moest verhogen. Daarbovenop maakte het bestuur in augustus bekend om voor 150 miljoen euro eigen aandelen in te gaan kopen. Op dat moment betrof dat ruim 6% van het aantal uitstaande aandelen. Het bestuur heeft zich ook positief uitgelaten over middellange termijn groeivooruitzichten voor haar grootste activiteit Belron (actief in autoruit-vervanging en -reparatie).

De koers van SBM Offshore steeg met 30% (inclusief dividenden). Verderop in dit bericht vindt u een uitgebreide update over onze investering in SBM Offshore.

De koers van Takeaway.com steeg in 2019 met 40%. Eind 2018 kondigde Takeaway.com de overname aan van haar grote Duitse concurrent. In het begin van 2019 meldde Takeaway.com dat de integratie hiervan vlekkeloos is verlopen. Gedurende het jaar werd bekend dat de kostensynergieën van deze overname ruimschoots behaald zullen worden. Hiermee zijn ook de Duitse activiteiten van Takeaway.com ondertussen winstgevend. Verder werd in de zomer bekend dat Takeaway.com de intentie heeft om met haar Britse concurrent JustEat te fuseren. Uiteindelijk mengde investeringsmaatschappij Prosus zich ook in deze biedingsstrijd. Beide partijen hebben ondertussen een finaal bod aan de aandeelhouders van JustEat voorgelegd. De aandeelhouders van JustEat moeten voor 10 januari beslissen op welk bod zij ingaan. De geruchten zijn dat het bod van Takeaway.com lijkt te gaan winnen.

Investment Case: SBM Offshore

SBM Offshore is de wereldmarktleider op het gebied van middelgrote en grote FPSO’s: drijvende boorplatformen met opslagcapaciteit. Samen met het Japanse Modec heeft SBM Offshore nagenoeg een duopolie op deze markt. Andere partijen hebben niet kunnen bewijzen dat ze zonder vertraging en binnen budget een FPSO kunnen bouwen.

Er zijn een aantal factoren waarom Antaurus  een positieve koersontwikkeling verwacht van het aandeel SBM Offshore. Ten eerste zijn er een flink aantal concrete orders voor nieuwe FPSOs. Ten tweede geeft de leasevloot van FPSOs een zeer hoge, gegarandeerde vrije kasstroom tot 2035. Ten derde beschikt SBM Offshore over een flinke berg kasmiddelen in combinatie met een aandeelhoudersvriendelijk bestuur.

De vraag naar FPSOs is volledig hersteld in 2019. De vraag naar complexe FPSOs benadert het hoogtepunt in de periode 2010-2013. Echter is het aantal concurrenten sindsdien flink afgenomen. SBM Offshore heeft in 2019 drie opdrachten gewonnen voor FPSOs met een totale geschatte investeringswaarde van $5 miljard. Hiermee is 2019 een recordjaar voor SBM Offshore op het gebied van nieuwe orders. Ook SBM’s grote concurrent Modec heeft in 2019 drie opdrachten voor FPSOs gewonnen. Bovendien zijn er betrouwbare bronnen dat Modec hier op korte termijn nog twee opdrachten aan toe zal voegen. In totaal zal Modec dan aan acht opdrachten tegelijk werken. De verwachting is dat Modec al zijn capaciteit nodig zal hebben voor deze acht opdrachten. De capaciteit is dus erg krap. Hierdoor kan SBM Offshore goede prijzen vragen. De verwachte winstgevendheid en het verwachte rendement op geïnvesteerd vermogen is zeer hoog. SBM Offshore heeft aangegeven dat het op de bouw van één grote FPSO een nettowinst verwacht te behalen van ruwweg €1,50 per aandeel. De drie orders die SBM Offshore heeft gewonnen in 2019 vertegenwoordigen daarmee een geschatte potentiële waardecreatie van €4,50 per aandeel.

Wij verwachten dat SBM Offshore in 2020 minimaal nog twee nieuwe orders zal aankondigen. Het bedrijf heeft recent twee scheepsrompen besteld. SBM Offshore bestelt deze rompen alleen als het zicht heeft op opdrachten op basis van concrete gesprekken met klanten. Wij verwachten dat SBM Offshore ook na 2020 verzekerd zal zijn van opdrachten omdat het de voorkeursleverancier van Exxon is voor een reusachtig olieveld voor de kust van Guyana (buurland van Suriname). Exxon heeft als doel gesteld om in 2025 vijf drijvende boorplatformen in productie te hebben. Tot nu toe heeft SBM Offshore alle drie de orders gekregen. De orders die Exxon in 2020 en 2021 zal toekennen zullen zeer waarschijnlijk ook gegund worden aan SBM Offshore. Experts verwachten dat Exxon minimaal tien FPSOs nodig zal hebben. Dus ook in de jaren na 2021 lijkt SBM Offshore verzekert van lucratieve orders.

Wij schatten de huidige waarde van de toekomstige netto vrije kasstroom uit de leasevloot in bedrijf en van de drie nieuwe orders op €16 per aandeel. Wij verwachten dat SBM Offshore een netto vrije kasstroom zal behalen van meer dan $2 miljard in de periode 2020-2025. Deze kasstroom is gelijk aan een geschatte €10 per aandeel. Dit betekent dat SBM Offshore op basis van de huidige contracten dus 60% van de huidige marktkapitalisatie zal terugverdienen in de komende 6 jaar. De leasevloot zal ook in de jaren na 2025 tot en met zelfs 2045 nog zorgen voor een substantiële gegarandeerde inkomensstroom.

Wij verwachten dat het bestuur in 2020 een nieuwe aandeleninkoopprogramma zal aankondigen om een deel van de overtollige kasmiddelen uit te keren. Wij schatten dat SBM Offshore minimaal $500m aan beschikbare vrije kasmiddelen heeft per eind 2019. Het bedrijf heeft meerdere malen aangegeven dat het weinig kapitaal nodig heeft om te investeren in nieuwe leases van drijvende boorplatformen of in werkkapitaal. Het bestuur staat ook positief tegenover het uitkeren van overtollig kapitaal aan aandeelhouders met behulp van een stijgend dividend en aandeleninkoopprogramma’s. Het bedrijf heeft zowel in 2016 als in 2019 aandelen ingekocht. Wij verwachten dat SBM Offshore ook na 2020 door zal gaan met het inkopen van aandelen om op deze manier de substantiële vrije kasstroom uit te keren.

Het AEF heeft sinds december 2013 een positie in SBM Offshore. In 2018 en 2019 heeft het AEF de weging van SBM Offshore geleidelijk verhoogd naar 12%. De reden voor de bovengemiddeld hoge weging van SBM Offshore in de portefeuille is de aantrekkelijke risicorendementsverhouding. Het neerwaarts risico is beperkt doordat marktwaarde op de beurs van SBM Offshore ruimschoots gedekt wordt door de toekomstige kasstroom van de leasevloot en door de kaspositie op het niveau van de holding. Het opwaarts potentieel is substantieel door de sterke marktpositie en door de verwachte sterke vraag naar FPSO’s het komende decennium. Wij verwachten dat het aandeel SBM Offshore op een termijn van twee jaar ruimschoots boven de €25 zal noteren.

Strategie en vooruitzichten

In 2019 hebben de beurzen het verlies van 2018 meer dan goed gemaakt. Een draai in het beleid van de Fed en ECB lijkt daar met name voor gezorgd te hebben. Doordat zij van een verkrappend beleid in 2018 naar een stimulerend beleid zijn gedraaid, lijkt de risicobereidheid van investeerders weer toegenomen. Bovendien heeft de uitslag van de Britse verkiezingen in december voor meer duidelijkheid gezorgd over de Brexit. Ook lijkt het alsof de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China voorlopig niet verder escaleert. Daar staat tegenover dat de economische groei in de tweede jaarhelft verder is afgezwakt.

Vanaf medio 2018 laten afzwakkende softe economische indicatoren een dalende trend zien. De groeiverwachtingen voor de meeste economieën zijn daarmee sindsdien continue naar beneden bijgesteld. De Europese economie groeit momenteel rond de 1%, terwijl de Amerikaanse economie tegen de 2% groeit. De Chinese economie lijkt in 2020 voor het eerst onder de 6% te groeien, onder andere gedreven door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Tegelijkertijd kampen veel bedrijven met oplopende kosten. Doordat de arbeidsmarkt in deze late fase van de economische cyclus krap is, zijn veel bedrijven genoodzaakt om de salarissen te verhogen. In de VS is de looninflatie bijna 4%, terwijl de loongroei in Europa ruim 2% bedraagt. Met de huidige beperkte economische groeiverwachtingen en de stijgende kosten verwachten wij dat de winstgroei van bedrijven beperkt zal zijn.

Na bijna een decennium een accomoderend monetair beleid te hebben gevoerd, noopte de oplopende inflatie de Amerikaanse centrale bank (Fed) eind 2018 ertoe om het monetaire beleid eindelijk te normaliseren. In 2018 voerde de Fed vier renteverhogingen door. Doordat de financiële markten eind 2018 fors daalden, besloot de Fed begin 2019 om de rente weer te verlagen. Uiteindelijk heeft zij in 2019 de beleidsrente driemaal verlaagd. Bovendien is de Fed in september weer begonnen met een grootschalig aankoopprogramma. Hiermee is de Fed grotendeels weer terug bij af.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte een vergelijkbare draai. Begin 2019 stopte zij met het aankoopprogramma van obligaties (waardoor de rente kunstmatig gedrukt werd). Medio september kondigde de ECB echter een nieuw pakket met stimuleringsmaatregelen aan. De depositorente werd verlaagd naar minus 0,5% (van minus 0,4%). Tegelijkertijd heeft de ECB vanaf november het aankoopprogramma weer hervat door voor 20 miljard euro per maand aan obligaties te kopen.

Al met al blijft het AEF voorzichtig gepositioneerd. Het is waarschijnlijk dat de rente voorlopig extreem laag blijft na de recente uitspraken van de centrale banken. In vergelijking met de huidige lage rente zijn aandelenwaarderingen in Europa nog steeds redelijk aantrekkelijk. Echter, de vooruitzichten voor winstgroei bij bedrijven zijn op dit moment matig.

De huidige positionering is ongeveer neutraal. Het risicoprofiel van de portefeuille is daarmee substantieel afgebouwd. Met de huidige positionering zal een stijgende beurs weinig invloed hebben op het rendement. Dit geldt daarentegen ook bij een dalende beurs. Bij koersdalingen zullen de short posities (een short positie is een neerwaartse positie waarmee beleggers kunnen profiteren van koersdalingen. Antaurus gaat short door aandelen te lenen om die dan direct te verkopen. Dit wordt gedaan met de intentie om dezelfde aandelen in de toekomst goedkoper terug te kopen en dan ook weer terug te leveren aan de uitlenende partij) winst opleveren. Met de huidige strategie beperken wij bewust de invloed van de beurs op de portefeuille. Als gevolg daarvan zal de aandelenselectie de grootste bron zijn van het potentiële rendement. Sinds de start heeft de aandelenselectie ook de grootste bijdrage geleverd aan het gemiddelde jaarlijks rendement van 7%.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
D'Ieteren 16,0%
SBM Offshore 12,6%
Takeaway.com 10,0%
Short
Industrials company 5,3%
Industrials company 5,2%
Industrials company 4,8%

About Antaurus

General

NAV (€) 303.42
Fund size AuM (€m) 354
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Free structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl