Factsheet

Kwartaalbericht juni 2023

-1,0%

in juni

+6,9%

annualized

0,0%

in 2023

€307,17

NAV

Portefeuille en markt

Het Antaurus Europe Fund (AEF) daalde in juni met -1,0%. De slotkoers in juni is hiermee €307,17. Het jaarrendement in 2023 bedraagt daarmee 0,0%. Vanaf de start in 2006 bedraagt het gemiddeld jaarlijks nettorendement +6,9%.

Dit rendement werd gerealiseerd met een gemiddelde nettolongweging van 10%. Daarmee was het marktrisico van het AEF substantieel lager dan het risico van een belegging in aandelen.

Performance and risk since start

Antaurus Europe Fund (NAV)

Performance AEF (%)
1 month -0,95
3 months -0,93
Year to date 0,00
2022 -1,20
2021 10,68
3 years (annualized) +5,83
5 years (annualized) +6,22
Since start (annualized) +6,93

Volatility

Risk analysis 1 month 5 years Since start
Gross position (Long + Short in %) 140 134 131
Net long (Long - Short in %) 10 23 40
Beta adjusted net long (%) 9 22 35
Positive months (%) 57 61
Maximum drawdown (%) -8,8 -20,9
Best monthly return (%) 6,5 11,9
Worst monthly return (%) -3,4 -8,6
Volatility (%) 6,6 10,3
Sharpe ratio 0,94 0,67

De beurskoersen in Europa stegen opnieuw in het tweede kwartaal. De AEX en Euro Stoxx Index stegen beide met 3% (inclusief dividend). Daarentegen daalden de koersen van Europese kleine- en middelgrote bedrijven met ruim 1% (inclusief dividend). Bij het AEF hadden zowel de bèta als de aandelenselectie (alpha) een neutrale bijdrage. Shortposities in industriële bedrijven droegen het meest negatief bij.

De best presterende longposities waren SimCorp (software), ASR (verzekeringen) en GN Store Nord (duurzame consumptiegoederen). De slechtst presterende longpositie was D’Ieteren (duurzame consumptiegoederen).

De koers van SimCorp steeg met 41% en droeg daarmee het meeste bij aan het AEF. SimCorp levert cruciale software aan grote fondsbeheerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen. SimCorp noteert sinds 2000 op de Deense beurs. De koers van SimCorp steeg eind april door een overnamebod van Deutsche Börse, de eigenaar van de belangrijkste Duitse aandelenbeurs. Wij vinden de hoogte van het bod redelijk. Het AEF heeft daarop besloten om de winst te realiseren door de positie in SimCorp te verkopen.

De koers van ASR steeg met 17% (inclusief dividend) en maakte daarmee het koersverlies van het eerste kwartaal goed. De koers herstelde van de daling die veroorzaakt werd door de onrust in de bankenwereld, die ook de aandelenkoersen van verzekeraars mee naar beneden trok in maart. Wij zijn van mening dat de problematiek bij sommige banken niet geprojecteerd kan worden op verzekeraars. De overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon werd net na het einde van het tweede kwartaal afgerond. Wij verwachten dat deze overname veel waarde voor ASR aandeelhouders zal creëren.

De koers van GN Store Nord steeg met 11% in het tweede kwartaal van 2023. GN Store Nord is een nieuwe investering in het AEF die in maart 2023 in de portefeuille is opgenomen. De onderneming produceert hoortoestellen en audioapparatuur, met name headsets voor professioneel gebruik. GN Store Nord staat genoteerd op de Deense beurs. Verderop in het kwartaalbericht beschrijven wij uitgebreid de investment case van GN Store Nord.

Met een koersverlies van 8% droeg D’Ieteren het meest negatief bij in het tweede kwartaal. Er is geen duidelijke reden voor het koersverlies. Het nieuws over D’Ieteren in het tweede kwartaal was voornamelijk positief. D’Ieteren gaf een solide update over het eerste kwartaal. De omzetontwikkeling was sterker dan verwacht. Het bedrijf bevestigde de winstverwachting voor 2023. De autoruitvervangingsactiviteit bekend van het merk CarGlass is de belangrijkste onderneming van de groep. Deze activiteit heeft in het tweede kwartaal een substantiële uitkering gedaan aan de aandeelhouders. Deze uitkering bedraagt ruim €10 per aandeel D’Ieteren. Naast de autoruitvervangingsactiviteiten is D’Ieteren nog mede-eigenaar van vijf andere bedrijven. Het bedrijf maakte ook bekend dat de financieel directeur besloten heeft om met pensioen te gaan. Op de laatste dag van het kwartaal maakte D’Ieteren zijn opvolger bekend. 

Investment Case: GN Store Nord

GN Store Nord is een Deense fabrikant van hoortoestellen en audioapparatuur, met name headsets voor professioneel gebruik. Deze producten worden wereldwijd in meer dan 100 landen verkocht.

GN Store Nord is in 1869 opgericht en noteert sinds 2000 aan de Deense beurs. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 3,3 miljard euro.

De coronaperiode in 2020 en 2021 leidde tot een daverende toename in de vraag naar zakelijke headsets doordat iedereen diende thuis te werken. In 2022 zakte de vraag terug. Tezamen met een aantal andere tegenvallers zorgde dit ervoor dat de winst fors afnam. Hierdoor kwamen de schuldratio’s onder druk te staan. Het bedrijf heeft recent nieuwe aandelen moeten uitgeven om haar schuldpositie te verlagen. De koersdaling die dit ten gevolge had, hebben wij gebruikt om een positie op te bouwen in dit in onze ogen kwalitatief hoogstaande bedrijf.

De hoortoestellenmarkt voldoet aan een aantal eigenschappen die ons aanspreken. Allereerst is er een lange weg van groei in het vooruitzicht, gegeven de vergrijzing van de wereldbevolking. Daarnaast is de vraag historisch gezien bestendig doordat zorgverzekeraars in grote delen van de wereld de aanschaf van hoortoestellen vergoeden waardoor consumenten hun aankoop niet uitstellen in economisch zwakkere tijden. Tot slot is de markt in handen van een beperkt aantal bedrijven waardoor rationeel handelen de norm is.

Aan de kant van de audioapparatuur zijn er meer risico’s omdat de activiteit meer aan de economische cyclus onderhevig is, het onduidelijk is in hoeverre de thuiswerk gerelateerde groei zal doorzetten en de markt meer aanbieders kent, waardoor potentiële prijsdruk een groter risico is.

Desalniettemin is het track record van GN met haar ijzersterke Jabra merk in het audioapparatuur segment indrukwekkend – het groeide gemiddeld 13% per jaar in de tien jaar tot 2020, met operationele winstmarges richting de 20%. Het management van GN spreekt de verwachting uit dat dergelijke kerngetallen op termijn weer haalbaar zijn. Alhoewel wij voorzichtiger zijn, spreekt het ons aan dat de productieketen zodanig uitbesteed is aan derde partijen dat het risico op een negatieve kasstroom zeer beperkt is in mindere tijden. Dit biedt ons de gelegenheid geduldig te wachten op een verbetering van de winstmarges en een afbouw van de schuldpositie. Het nieuw aangestelde managementteam geeft ons vertrouwen in de haalbaarheid hiervan.  

Nu de balansproblemen zijn opgelost, kan GN Store Nord haar aandacht volledig richten op een verbetering van de operationele resultaten. Hierdoor zullen beleggers op den duur hun vertrouwen in het bedrijf en het management hervinden. Het AEF belegt sinds 2023 in GN Store Nord. De gemiddelde aankoopkoers ligt iets onder de huidige koers.

Strategie en vooruitzichten

In het tweede kwartaal zijn de Europese beurzen verder gestegen. Technologiebedrijven presteerden het sterkst dankzij het enthousiasme dat is ontstaan rond de kansen die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie biedt. De wereldwijde economie oogt vooralsnog veerkrachtig, alhoewel de vooruitzichten minder positief lijken.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft sinds maart vorig jaar maar liefst tien vergaderingen achter elkaar de beleidsrente verhoogd, waardoor die in deze periode is gestegen van 0% naar 5%. Bij de bijeenkomst in juni heeft de Fed echter besloten geen nieuwe renteverhoging door te voeren. Wel gaf de Fed daarbij aan dat het waarschijnlijk is dat in de rest van het jaar de rente nog tweemaal verhoogd zal worden.

Het inlassen van een pauze valt te begrijpen. De inflatie is in de Verenigde Staten afgekomen van boven de 5% in 2022 naar momenteel 4,6%. Aangezien de rente ondertussen boven de inflatie ligt, is het voor consumenten weer aantrekkelijk om te sparen. Dit zou een remmend effect moeten hebben op de consumptieve bestedingen, waardoor de inflatoire druk afneemt. De loongroei is licht gedaald. Bovendien zien we wereldwijd dat prijzen voor grondstoffen en transport sterk zijn gedaald. Hierdoor neemt de noodzaak voor bedrijven om verdere prijsverhogingen door te voeren af. Bovengenoemde ontwikkelingen geven beleggers het vertrouwen dat het einde van de renteverhogingen in de Verenigde Staten in zicht is.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente dit jaar reeds vier keer verhoogd, van 2% naar 3,5%.  De eurozone kampt met een hardnekkige inflatie die sinds oktober vorig jaar consequent meer dan 5% bedraagt. Hierdoor voelt de ECB zich genoodzaakt voorlopig door te gaan met verdere renteverhogingen om de inflatie te beteugelen.

Ondanks de hogere rentestanden oogt de wereldwijde economie vooralsnog veerkrachtig. Stijgende rentekosten werken belastend op de budgetten van overheden en bedrijven. Het effect op huishoudens is niet éénduidig. Voor veel partijen betekent een hogere rente dat de hypotheeklasten een groter deel van hun inkomen opeisen. Daarnaast stimuleert het de afbouw van schulden. Het resultaat op korte tot middellange termijn is dat er minder geld beschikbaar is voor consumptie en investeringen.

Desalniettemin zijn de economische groeiverwachtingen voor 2023 in zowel Europa als de VS toegenomen van 0% aan het begin van het jaar naar momenteel respectievelijk 0,6% en 1,3%. Voorlopende indicatoren wijzen er echter op dat de economische activiteit, met name in Europa en China, aan het afnemen is.

Sectoren die stevig leunen op geleend geld, zoals vastgoed, ondervinden ondertussen wel de effecten van hogere financieringslasten. Met name vastgoedmarkten waar het aanbod hoger ligt dan de vraag, zoals een aantal kantorenmarkten in de wereld, zullen hoogstwaarschijnlijk een moeilijke periode tegemoet gaan.

Sinds eind vorig jaar liggen de verwachtingen voor winstgroei bij beursgenoteerde bedrijven rond het nulpunt. De afzwakkende economie en de hogere loonkosten zorgen ervoor dat wij het perspectief op winstgroei bij bedrijven voor de komende kwartalen ook beperkt achten. Europese aandelen lijken echter redelijk gewaardeerd. De koersen van aandelen met een kleinere beurswaarde, zogenaamde small- en midcaps, staan gemiddeld een kwart lager dan twee jaar terug. Hierdoor achten wij deze aandelen ondertussen zelfs aantrekkelijk gewaardeerd. Het AEF heeft gebruik gemaakt van de lage koersen door selectief een paar posities van bedrijven in het small- en midcapsegment in de portefeuille op te nemen. Dit resulteerde in een lichte stijging van de nettolongweging naar ongeveer 20%.

Performance and risk since start

Top 3 positions Weight
Long
Accelleron 11,7%
D'Ieteren 9,2%
KPN 7,0%
Short
Industrials company 5,9%
Industrials company 5,1%
Industrials company 5,0%

About Antaurus

General

NAV (€) 307,17
Fund size AuM (€m) 371
ISIN code NL 0000 686848

Leverage

Maximum Gross 150%
Net long range -50% to +75%

Related parties

Depositary Caceis
Custodian Caceis
Administrator Bolder Fund Services
Auditor Mazars

Fund characteristics

Style Long/Short Equities
Geography Europe
Inception October 2006
Base currency Euro
Additions Monthly
Redemptions Monthly

Fee structure

Management Fee 1,8%, p.a.
Performance Fee 20%, quarterly
High Watermark Indefinite

Disclaimer

This document has been prepared by Antaurus Capital Management B.V. solely for the information of the person to whom it has been delivered. The distribution of this document and the offer, sale and delivery of units (Units) in the fund (Fund) in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer for, or an invitation to subscribe to or purchase, any Units in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation in such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. The information herein is for general guidance only and it is the responsibility of any person in possession of this document to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. This information is not intended to provide and should not be relied upon for accounting, legal or tax advice or investment recommendations. You should consult your tax, legal, accounting or other advisors about the issues discussed herein. Material terms of the fund are subject to change. Any prospective investor will be provided with a copy of the prospectus and an opportunity to review the documentation. Prospective investors should review the prospectus, including the risk factors, before making a decision to invest. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this document by any of Antaurus Capital Management, its employees or affiliates and no liability is accepted by such persons for the accuracy or completeness of any such information or opinions, and nothing contained herein shall be relied upon as a promise or representation whether as to past or future performance. This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any securities in any fund managed by us. Past performance of a fund is no guarantee as to its performance in the future.

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl

Meer nieuwsberichten:

Antaurus teamfoto 08-11-2023

Neem contact op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

020 – 705 95 30
info@antaurus.nl