Privacy verklaring Antaurus Capital Management

Het beschermen van privacy en persoonlijke informatie is essentieel en wordt verankerd als een grondrecht. Antaurus Capital Management (ACM) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze beschermen.

Beloningsbeleid antaurus capital management b.v.

Antaurus Capital Management B.V. (de Beheerder) is beheerder van een beleggingsinstelling. De Beheerder beheert het Antaurus Europe Fund (het Fonds). De Beheerder hanteert een beloningsbeleid zodanig dat de betrokken medewerkers zich richten op de lange termijn belangen van Participanten en beheersing van risico’s voor het Fonds en de Beheerder. Iedere medewerker staat op de loonlijst van de Beheerder en ontvangt een vaste beloning. Er kunnen discretionair variabele beloningen worden toegekend om inzet, resultaten en betrokkenheid te belonen. Uitgangspunt hierbij vormt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen Wft (de “Wbfo”), de Alternative Fund Managers Directive (“AIFMD”) en de ESMA Richtsnoeren Beloningsbeleid AIFMD.