Inloggen

Het fonds

Investeren in aandelen met Antaurus Vermogensbeheer

Stabiele vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in aandelen met Antaurus. Met de juiste samenstelling van zorgvuldig gekozen aandelen in onze portefeuille bieden wij u de kans uw vermogen strategisch te laten groeien. Uw vermogen, optimaal belegd in aandelen. Ontdek wat het Antaurus Europe Fund voor uw vermogen kan betekenen.

Antaurus Capital Management in het kort

Is beleggen veilig en bestaan veilige aandelen?

Zeker als het gaat om het investeren van grote bedragen, dan zoeken beleggers vaak naar ‘veilige aandelen’. Een investering of belegging in een of meerdere aandelen is in zekere zin nooit ‘veilig’. Alle aandelen zijn onderhevig aan enig risico, inclusief het verlies van kapitaal. Bovendien kan wat als veilig wordt beschouwd in een bepaalde economische context, veranderen als de marktomstandigheden zich wijzigen. Wel kunnen deze risico’s waar mogelijk beperkt worden door onder andere de investering te diversifiëren, het regelmatig herbeoordelen van de aandelenportefeuille, het analyseren van aandelenkoersen en het doen van marktonderzoek.

Laten we stellen dat het reguleren van de risico’s een fulltime job kan zijn en dat u als belegger hier niet altijd de kennis, maar voornamelijk de tijd voor heeft. Bij Antaurus vinden we het belangrijk dat onze participanten op de hoogte zijn van de criteria waarop wij letten bij het selecteren van aandelen. Inzicht geven in onze historische prestaties en de bijbehorende risico’s van ons beleggingsproduct is dan ook een van onze uitgangspunten. Zorg dat u goed geïnformeerd bent voordat u besluit te beleggen in aandelen. Beleg samen met Antaurus. Ontdek wat investeren in het Antaurus Europe Fund voor uw vermogen kan betekenen.

€330,58

Net Asset Value per 5 april

+7,0%

10 jaar gemiddeld jaarrendement

+6,3%

5 jaar gemiddeld jaarrendement

+7,0%

Gemiddeld jaarrendement sinds start

Aandeleninformatie van het Antaurus Europe Fund

Wij houden van een strategische aanpak. Dit uit zich in zowel onze selectie van aandelen als in het participeren op marktontwikkelingen. Onze aandelenportefeuille is zorgvuldig afgestemd en bestaat uit ondernemingen die aan een Europese beurs genoteerd zijn. Deze selectie vindt plaats op basis van een fundamentele analyse, bedrijfsbezoeken, gesprekken met CEO’s en CFO’s en research van investment banks. Belangrijke toetsingscriteria voor potentiële investeringen zijn de marktpositie, toetredingsbarrières, positie in de waardeketen, asymmetrisch risicoprofiel, kasstroom profiel en track record management. Doorgaans hebben we een voorkeur voor mid- en smallcap aandelen, omdat deze groep aandelen minder intensief gevolgd wordt is de kans op markt inefficiënties groter. Daarnaast is het management benaderbaar voor investeerders als Antaurus, dit kan een kennisvoordeel opleveren. Gemiddeld telt het Antaurus Europe Fund 25 tot 35 posities.

Om zowel van stijgende als dalende aandelenbeurzen te profiteren, beroepen wij ons op de fundamentele long/short equity strategie. Hierbij kijken we naast de genoemde aandachtspunten ook naar de mate van onder- of overwaardering van het aandeel en de ”triggers” die deze over- of onderwaardering kunnen opheffen. Afhankelijk van de visie op de ontwikkelingen op de financiële markten en de economie wordt de verhouding tussen de long en short posities bepaald. Dit noemen wij de netto longweging, hetgeen aangeeft in hoeverre wij blootgesteld willen zijn aan het marktrisico.

Bovengemiddeld rendement met benedengemiddeld risico. Ontdek de indrukwekkende prestaties van het Antaurus Europe Fund in vergelijking met traditionele beleggingen.

Aandelen uitleg: stappen om te starten met beleggen

Investeren brengt risico’s met zich mee. Dit in combinatie met de steeds complexer wordende financiële markten, maakt het des te belangrijker om te beroepen op de expertise, specialisatie en ervaring van een deskundige. Door te kiezen voor vermogensbeheer, wordt uw vermogen vakkundig en strategisch geïnvesteerd. Ervaren beleggingsexperts anticiperen op marktbewegingen met het doel om rendement te genereren. Beleggen gaat echter gepaard met risico’s, die een directe impact kunnen hebben op zowel uw rendement als de waarde van uw beleggingsportefeuille. Gezien het huidige financiële landschap, dat wordt gekenmerkt door snelle veranderingen en talrijke onzekerheden, is grondige kennis vereist om effectief op deze dynamiek in te kunnen spelen.

Bij Antaurus bieden wij een unieke benadering van aandelenbeleggingen, gericht op het behalen van een rendementsdoelstelling van 6-9% per jaar, onafhankelijk van de richting van de markt. Dit wordt bereikt door te profiteren van zowel stijgende als dalende markten. Ons team bestaat uit ervaren specialisten met achtergronden bij gerenommeerde financiële instellingen, die zelf ook beleggen in het Antaurus Europe Fund. Daarmee staan alle neuzen dezelfde kant op en streeft iedereen naar de best mogelijke prestaties. 

Wilt u meer informatie over investeren in het Antaurus Europe Fund en de kans krijgen om onze experts te ontmoeten? We staan klaar om u uitgebreid te informeren over onze succesvolle strategie en bewezen rendementen!

Het doorlopend monitoren van de long- en shortposities verlaagt het Risico en de Volatiliteit van de portefeuille. Dat geeft mij vertrouwen en rust.

Antaurus investeerder, voormalig CFO Internationale Handelsonderneming in Poultry & Meat

FAQ's

Binnen de Europese aandelenmarkt bestaan er verschillende soorten aandelen waarin investeerders kunnen investeren. Doorgaans kunnen aandelen worden ingedeeld op basis van verschillende criteria. Een van deze criteria is de beurswaarde, waarbij aandelen worden gecategoriseerd in Large-Caps (marktkapitalisatie > 10 miljard), Mid-Caps (marktkapitalisatie 2-10 miljard), of Small-Caps (marktkapitalisatie < 2 miljard). Daarnaast bestaat er een indeling op basis van de waardering en het groeipotentieel, waarbij 'waarde-aandelen' en 'groeiaandelen' veel voorkomende termen zijn. 

 

Bij Antaurus worden beleggingsbeslissingen genomen op basis van grondig onderzoek en ligt de focus vaak op waarde-aandelen. Kenmerken van waarde-aandelen zijn: een lage koers-winstverhouding, beperkte gevoeligheid voor het marktsentiment en een hoog dividendrendement. Antaurus richt zich voornamelijk op Europese Small en Mid-Caps. Beleggingen in Large-Caps worden daarbij niet uitgesloten, hetzelfde geldt voor groeiaandelen.

Een aandeel is een financieel instrument dat eigendom vertegenwoordigt in een bedrijf. Dat wil zeggen dat u in feite een mede-eigenaar van dat bedrijf wordt op het moment dat u een aandeel koopt. Daarmee heeft u recht op een deel van de winst van het bedrijf en eventueel stemrecht bij vergaderingen. De waarde van aandelen kan fluctueren op basis van de prestaties en toekomstverwachtingen van het bedrijf, evenals marktomstandigheden. Beleggen in aandelen biedt dan ook de kans om rendement te behalen, maar het kan ook risico's met zich meebrengen.

Aandelen en obligaties zijn twee van de meest voorkomende beleggingsinstrumenten die beschikbaar zijn op de markt, elk met unieke eigenschappen en risico's. Het begrijpen van de verschillen tussen deze twee kan essentieel zijn voor beleggers bij het opstellen van een goed gediversifieerde portefeuille.

 

Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een bedrijf. Als aandeelhouder deel je in de winst van het bedrijf, maar draag je ook het risico van koersvolatiliteit en mogelijke verliezen als het bedrijf slecht presteert. Aandelen hebben over het algemeen een hoger potentieel rendement op lange termijn, maar ze brengen ook een groter risico met zich mee.

 

Obligaties daarentegen zijn schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven. Beleggers lenen geld aan de uitgever in ruil voor rentebetalingen over een bepaalde periode, met de belofte van terugbetaling van het geleende bedrag op de vervaldatum. Obligaties zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelen en bieden een vast rendement, maar hebben over het algemeen een lager potentieel rendement.

 

Het belangrijkste verschil tussen aandelen en obligaties ligt dus in het risico-rendementsprofiel. Aandelen bieden potentieel hogere opbrengsten, maar met meer risico, terwijl obligaties veiliger zijn, maar met een lager potentieel rendement. Een goed gediversifieerde portefeuille bevat vaak zowel aandelen als obligaties om het risico te spreiden en het rendement te optimaliseren.

 

Andere vermogensbeheerders spreiden vaak het risico door verschillende asset categorieën te combineren. Zodoende bestaan veel vermogensbeheerportefeuilles uit een mix van aandelen en obligaties. Antaurus belegt uitsluitend in aandelen. Diversificatie wordt bereikt door short posities in te nemen. Door long- en shortposities samen te voegen heeft Antaurus de mogelijkheid om het marktrisico te beheren. Met deze strategie is Antaurus niet uitsluitend afhankelijk van stijgende markten voor winstgevendheid. Het vermogen om long- en shortposities te gebruiken, stelt Antaurus in staat om flexibel te reageren op verschillende marktomstandigheden en zo een beter risico-gecorrigeerd rendement te genereren.

Aandelen zijn over het algemeen de hoeksteen van een beleggingsportefeuille. Afhankelijk van het risicoprofiel delen veel vermogensbeheerder de portefeuilles in met aandelen. Andere asset categorieën die hierbij gebruikt worden, zijn obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Dit noemen wij diversificatie, wat het spreiden van beleggingen over verschillende soorten activa is om op die manier het risico te verminderen. 

 

Er wordt bij Antaurus niet in andere activa belegd, maar uitsluitend in aandelen. Antaurus neemt short posities in om de portefeuille veerkrachtiger te maken tegen marktschommelingen. De long/short strategie stelt Antaurus in staat een evenwicht te vinden tussen rendement en risico.

Laat u uw vermogen groeien door verder te sparen of te beleggen in aandelen? Sparen kent een lager risico dan beleggen en leent zich daarom goed als buffer of als middel om specifieke financiële doelen te bereiken. Het nadeel van sparen is dat hier een lager rendement mee gepaard gaat. De rente op een spaarrekening is over het algemeen lager dan het rendement van een belegging in aandelen. In een periode van hoge inflatie kan dit leiden tot koopkrachtverlies.

 

Met aandelen, investeer je je geld in bedrijven. Dit kan meer geld opleveren dan sparen, omdat de waarde van aandelen kan stijgen. Daarentegen kan het ook risicovoller zijn, want de waarde van aandelen kan ook dalen. De strategie van Antaurus maakt het mogelijk om het marktrisico te beperken. Antaurus neemt ook posities in waarmee er van dalende koersen geprofiteerd kan worden.

 

Beleggen in aandelen en sparen hebben verschillende doelstellingen. Beleggen is vaak gericht op het laten groeien van je kapitaal op lange termijn, bijvoorbeeld voor je pensioen of het behalen van financiële doelen op lange termijn. Sparen daarentegen wordt vaak gebruikt voor korte termijn doelen, zoals het opbouwen van een noodfonds, het sparen voor een vakantie of het kopen van een huis.

 

Kortom, waar de keuze naar uitgaat, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid risico die je bereid bent om te nemen en je beleggingshorizon.

Op het moment dat je kiest voor het investeren in individuele aandelen, dan koop je direct aandelen van specifieke bedrijven waar jij kansen in ziet. Daarmee profiteer je van hoge rendementen als de aandelen van die bedrijven goed presteren, maar loop je ook het risico dat dit geheel negatief omslaat, omdat je belegging afhankelijk is van de prestaties van individuele bedrijven.

 

Beleggingsfondsen zijn daarentegen meer risicobestendig, doordat ze het vermogen van meerdere beleggers bundelen en spreiden (diversificatie) over een divers portfolio van aandelen, obligaties of andere activa. Dit wordt beheerd door professionele fondsmanagers. Aan de andere kant kan het zo zijn dat de beheerskosten van fondsen invloed hebben op je rendement en dat je minder controle hebt over de specifieke aandelen in het fonds.

 

Antaurus beperkt het specifieke bedrijfsrisico door het vermogen over meerdere aandelen te spreiden. Zo bestaat de portefeuille altijd uit 25-35 aandelen. Daarnaast neemt Antaurus zowel long als short posities. Hierdoor is een negatief sentiment niet per definitie slecht voor de koersontwikkeling van het fonds. Alle getoonde rendementen van het Antaurus Europe Fund zijn netto rendementen. Alle kosten zijn reeds verrekend.

 

Kortom, de keuze tussen aandelen en fondsen hangt af van je beleggingsdoelen, risicotolerantie, en de tijd en kennis die je hebt voor het beheren van je beleggingen.

Neem contact op

Meer weten over investeren in het Antaurus Europe Fund en kennismaken met onze specialisten? Wij vertellen u graag meer over onze succesvolle strategie en bewezen rendement!

Tel.: 020 – 705 95 30
E-mail: info@antaurus.nl

Meer over het Antaurus Europe Fund

Vermogensbeheer

Uw vermogen, beter belegd. Ontdek de voordelen van vermogensbeheer.

Lees meer

Rendement

Profiteer met Antaurus van zowel stijgende als dalende markten.

Lees meer

Beleggen

Vertrouw op partners met meer dan 20 jaar ervaring en versla de markt.

Lees meer