Registraties

Het beheer van uw vermogen vraagt om een grote mate van vertrouwen. Daarnaast is het beheer aan strenge regels gebonden. Antaurus is er van overtuigd dat regelgeving de betrouwbaarheid van de sector vergroot.

Toezicht

Antaurus BV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. 

Antaurus Capital Management BV is ook in het bezit van een vergunning als beheerder van beleggingsfondsen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank.

DSI

Antaurus BV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), praktisch al onze Vermogensstrategen zijn geregistreerd bij het DSI.
Het DSI bevordert en bewaakt de integriteit en betrouwbaarheid van financiële dienstverleners.  

MiFID

MiFID is een Europese richtlijn die per 1 november 2007 in Nederland van toepassing is. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive en heeft onder andere tot doel om een eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markt te creëren met optimale bescherming van beleggers.

Antaurus heeft deze richtlijn geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. Het betreft specifieke zaken als:

Passende dienstverlening

Ons intakeformulier voor relaties is gebaseerd op de MiFID-eisen. Aan de hand van onderwerpen als kennis en ervaring, beleggingssdoelstellingen en financiële draagkracht kunnen wij het relatie- en portefeuilleprofiel nauwkeurig bepalen. 

Classificatie relaties

In het verlengde hiervan moet Antaurus, om de bescherming van beleggers op een hoger niveau te brengen, haar relaties indelen. Wij hebben besloten om al onze relaties de status ‘niet professionele belegger’ mee te geven. Deze status garandeert namelijk het hoogste beschermingsniveau en de meest uitgebreide informatievoorziening. Antaurus vindt dat haar relaties daar recht op hebben. 

Orderuitvoeringsbeleid

Tevens moeten wij beschrijven hoe wij bij het plaatsen van orders bij een uitvoerende instelling tot het best mogelijke resultaat (‘best execution’) voor onze relaties komen. Antaurus heeft zich er van overtuigd dat de door ons geselecteerde depotbanken als orderuitvoerende partij voldoen aan de gestelde eisen. Onderstaand treft u informatie aan over diverse afspraken en reglementen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via e-mail ( info@antaurus.nl ) of  telefoon 035-54 11078.

PDF orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers

 

PDF orderuitvoeringsbeleid BinckBank

Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden