Macro-economische Visie 2015

Om te beginnen zijn wij enthousiast over de ontwikkelingen in de VS. De economische groei is terug op de trendmatige groei van 3 à 3,5% op jaarbasis. Deze groei gaat gepaard met voor Amerikaanse begrippen lage inflatie. De lage inflatie is het gevolg van een aantal deflatiore ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de forse daling van de grondstofprijzen van o.a. olie en gas. Door het gunstige economische momentum wordt de waarde van de Usdollar sterker tov andere valuta. Ondanks de stijging van de werkgelegenheid is de participatiegraad nog ver verwijderd van het niveau van voor de kredietcrisis in 2008. Ook de productiecapaciteit biedt nog ruimte (zgn. flexibele productieschil) om zonder substantële verhoging van de productiekosten extra te kunnen produceren. Zolang er nog “slack in the economy” aanwezig is, zal de Fed terughoudend zijn met het verhogen van de rente.

Over de economische ontwikkelingen in de eurozone kunnen wij kort zijn. Voorlopig zien wij een zijwaartse beweging wat ondermeer voor de ECB reden is om de geldpersen aan te zetten en daarmee de laatste troef op tafel te leggen. Om de groei te bevorderen, zullen de regeringsleiders stimulerende maatregelen moeten nemen door o.a. te investeren in infrastructurele werkzaamheden, bouwactiviteiten en verbetering van het onderwijs. De zwakke euro en de lage energiekosten zorgen voor rugwind. Wij verwachten geen spectaculaire economische groei en zijn blij met een plusje van 1 à 1,5%.

Het monetaire experiment in Japan volgen wij met verhoogde belangstelling. De centrale bank laat de geldpersen twee zo hard draaien en beoogt hiermee de yen nog verder te verzwakken. Deze ontwikkeling is gunstig voor de Japanse export. De grootste afzetmarkt voor Japanse bedrijven is de VS alwaar het economisch goed gaat. Bovendien profiteert Japan bij uitstek van de lage energieprijzen omdat Japan zelf niet beschikt over natuurlijke energiebronnen en derhalve energie moet importeren. Hierdoor zal het overschot op de betalingsbalans fors toenemen. Genoemde ontwikkelingen stemmen ons positief op de Japanse aandelenbeurzen en “ last but not least” zijn de regels voor instutionele beleggers om te beleggen in Japanse aandelen versoepeld.  

Naar de opkomende markten kijken wij selectief. Landen met een betalingsbalansoverschot zijn minder afhankelijk van buitenlandse financieringen wat steun geeft aan hun valuta. Verder kijken wij of een land energie exporteert dan wel importeert en de mate waarin een land produceert voor de export.

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden