Macro economische ontwikkelingen

Gaat de ECB vanaf maart 2017 afbouwen?

Volgens ingewijden denkt de Europese Centrale Bank (ECB) erover na om het huidige opkoopprogramma, 80 miljard euro aan obligaties per maand, geleidelijk af te bouwen in stappen van 10 miljard euro per maand. In toenemende mate maakt de centrale bank zich zorgen over de gevolgen van de extreem lage rente voor een aantal zwakke banken in de eurozone.

Voortdurende waardedaling van de bankaandelen verlammen de kredietverlening van de banken aan bedrijven en particulieren. Landen met hoge overheidsschulden en een zwak bankwezen, met name in Oost- en Zuid-Europa,  zijn gevoelig voor onrust op de financiële markten. Oplopende kapitaalmarktrentes als gevolg van de toegenomen risico’s zorgen voor koersdalingen van de staatsobligaties. Vooral fragiele banken hebben, vanwege de hoge dekkingsgraad, aanzienlijke hoeveelheden staatsobligaties op hun balansen staan en moeten derhalve meer kapitaalbuffers aanhouden als de waarde van deze obligaties daalt. Ook deze ontwikkeling is nadelig voor de kredietverlening.

Aan de andere kant is de economische groei in de eurozone bescheiden en is de raming van de hoogte van de inflatie tot 2019 nog altijd ruim onder de doelstelling van 2%. Het schrale economische landschap vereist dat de geldkraan op z’n minst op dit niveau open blijft staan.  

De ECB zal de nadelige bijwerkingen van het ruime monetaire beleid moeten afwegen tegen de mate waarin het beleid effectief is in het bereiken van economische groei en het gewenste inflatieniveau van 2%.

Gaat de ECB het ruimhartige monetaire beleid binnenkort afbouwen? Wij denken dat het verstandiger is om de zwakkere banken nog even de tijd te gunnen om de omvang van de slechte leningen op hun balansen verder te reduceren en tegelijkertijd de financiële buffers op te hogen naar aanvaardbare niveaus. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat het opkoopprogramma na maart 2017 met een half jaar verlengd gaat worden. Dit betekent dat de rente voorlopig laag blijft en de Europese aandelenbeurzen hiervan kunnen profiteren. 

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden