Macro economische ontwikkelingen juni 2013

Geldpersen blijven voorlopig op volle toeren draaien


Wereldwijd drukken centrale banken enorme hoeveelheden (giraal) geld bij. Een half jaar geleden is ook de Bank of Japan erbij gekomen. Momenteel drukken centrale banken elke maand $ 200 mrd bij. De FED ($ 85 mrd) en de Bank of Japan ($ 81 mrd) lopen hierin voorop. Het leeuwendeel van het nieuwe geld blijft in de financiële economie hangen. Normaal gesproken wordt dit nieuwe geld geabsorbeerd door nieuwe emissies van staats- en bedrijfsobligaties, maar omdat banken veel minder hoeven te emitteren dan vroeger is de vraag naar nieuw kapitaal afgenomen tot circa $ 100 mrd per maand. Dit betekent dat het overschot, zijnde $ 100 mrd naar de bestaande vermogenstitels vloeit. Dit verklaart grotendeels de huidige euforie op de obligatie- en aandelenmarkten met name in de VS en Japan. Mocht de FED later dit jaar besluiten om de $ 85 mrd te halveren, dan zal dit de beleggers en de beurzen wel even pijn doen, maar dit betekent nog niet het einde van de rally.

Afkickcentrum


Het kunstmatig aanjagen van de economie door centrale banken heeft als gevolg dat de uitslagen van de economische groei fors kunnen zijn. Neem als voorbeeld Japan. Na jaren van economische laagconjunctuur groeide de economie in het eerste kwartaal met 4%. Deze schommelingen zijn ook niet bevorderlijk voor de rust op de financiële markten. Het is dus van essentieel belang dat de economieën weer op eigen benen kunnen staan en dat investeringsbeslissingen op de juiste bedrijfseconomische gronden worden genomen. Het is niet verwonderlijk dat de Amerikaanse en sinds een half jaar ook de Japanse beleggers verslaafd zijn geraakt aan de monetaire stimulering van hun centrale banken. De effectenportefeuilles zijn fors opgelopen en daarmee ook het welvaartsgevoel. De Europese aandelenmarkten zijn, rekening houdend met de aanzienlijk lagere waarderingen, prima afkickcentra voor deze Amerikaanse en Japanse beleggers. Het afbouwen van de monetaire stimuleringsmaatregelen zullen geleidelijk moeten plaatsvinden om niet te veel schade aan de reële economieën van de VS en Japan toe te brengen. Op de korte termijn zal het afbouwen van de monetaire steun tot onrust op de financiële markten leiden. Maar voor de middellange termijn is het gunstig dat de economieën op eigen benen kunnen staan. Dit is het moment waarop de krediet- en schuldencrisis verdwijnt in de geschiedenisboeken.
Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden