Macro economische ontwikkelingen

Brexit! Wat nu?
Voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk breekt een onzekere periode aan omdat niemand goed kan inschatten wat de gevolgen zijn van de Brexit. Voor het eerst in de geschiedenis zal een land de Europese Unie verlaten en begeven wij ons dus op onbekend terrein. Aan de hand van een aantal brandende vragen zullen wij proberen enige duidelijkheid te verschaffen over wat ons de komende tijd te wachten staat.

Kan de EU het VK dwingen om de Unie te verlaten?
Om een eindeloze impasse te voorkomen zal de EU onderzoeken of het VK gedwongen kan worden om artikel 50 in te roepen en daarmee hun vertrek officieel te maken. Volgens het handvest van de grondrechten van de EU is dat niet mogelijk. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het VK haar stemrecht verliest.

Is er een mogelijkheid om artikel 50 te herroepen?
De artikel-50-procedure kan niet herroepen worden zodra het in gang gezet is. Artikel 50 is een “bijzondere bepaling” waarin geen mogelijkheid is opgenomen om het uittredingsproces te deactiveren. Er is geen termijn beschreven waarin artikel 50 ingeroepen moet worden, theoretisch zou dit dus oneindig kunnen voortduren. Zodra artikel 50 van kracht is, kan er twee jaar onderhandeld worden over o.a. de handelsverdragen. Na twee jaar gaat het VK automatisch uit de EU. Er is een mogelijkheid om artikel 50 aan te passen door een voorstel in te dienen om de wetgeving (amendement), vastgelegd in het Europees verdrag, te wijzigen. De kans dat dit gebeurt is uiterst klein omdat een wijziging de goedkeuring van alle EU-landen vereist.

Wie is bevoegd om de artikel-50-procedure in gang te zetten?
Na de overwinning van het Brexit-kamp trad premier Cameron terug omdat hij vindt dat onderhandelingen over het verlaten van de EU door een nieuwgekozen premier gevoerd moeten worden. Maar kan 1 persoon hierover beslissen? Een beslissing met een enorme impact op de toekomst van een land vereist de goedkeuring van het parlement. Als de Britten een eurosceptische premier kiezen dan betekent dit feitelijk ook dat er een parlementaire meerderheid is voor een Brexit.

Wie is er bevoegd om de terugtredingsovereenkomst goed te keuren?
De Europese Raad kan namens de EU de terugtredingsovereenkomst goedkeuren mits er een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen is die minimaal 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigt. Een individueel land kan de terugtreding niet tegenhouden. In het VK zal de uitkomst van de onderhandelingen aan het parlement voorgelegd moeten worden.

Wat gebeurt er als er de onderhandelingen mislukken?
Artikel 50 laat hieromtrent geen onduidelijkheden bestaan, namelijk het VK ligt er na 2 jaar uit. De Europese verdragen en wettelijke bepalingen gelden dan niet meer voor het VK en vanaf dat moment is het algemene internationale recht van kracht. Echter, artikel 50 biedt de Europese Raad de mogelijkheid om de 2-jaars termijn met wederzijds goedvinden te verlengen.

Kan het VK opnieuw opgenomen worden in de EU?
Als het VK besluit om weer lid te willen worden van de EU kan zij een beroep doen op artikel 49 van het Europese verdrag waarin de toelatingsprocedure beschreven is. Bij de uittredingsonderhandelingen kunnen geen uitzonderingen op artikel 49 overeengekomen worden.

Er zal nog heel wat water door de Thames stromen voordat het VK uit de EU stapt. Wij kijken uit naar volgende week als de eerste bedrijven met hun halfjaarcijfers komen. Door de focus te verleggen naar de bedrijfsresultaten zal de ergste commotie rondom de Brexit voorlopig naar de achtergrond verdwijnen.

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden