Macro-economische ontwikkelingen in maart

Of het nu de economische cijfers in Nederland, de VS of China betrof ze vielen eigenlijk niet mee in maart. De eerste dagen in maart profiteerden de obligatiemarkten nog van de LTRO die de ECB op de laatste handelsdag van februari beschikbaar stelde. De ECB stelde €530mrd aan 3-jarig krediet beschikbaar aan 800 Europese banken. Door dit enorme krediet, waarvoor vooral staatsobligaties uit de Europese periferie gekocht werden, vielen de rendementen in Europa terug. Vanaf 12 maart kwam er toch een kentering op de Europese obligatiemarkten en liepen de rendementen plots op. De reden dat beleggers minder gretig werden op de obligatiemarkten had alles te maken met de economische verslechtering in Spanje, Italië en Portugal. Vooral de Spaanse huizenmarkt begint haar tol te eisen. Na de bekendmaking in maart, dat de Spaanse huizenprijzen met gemiddeld 11% daalden in het laatste kwartaal van 2011 (op jaarbasis), maakte zich lichte paniek meester van beleggers. Spanje, de vierde economie van Europa, heeft zijn banken €400mrd aan hypotheken zien verstrekken tijdens de huizenzeepbel en kampt met een recordwerkeloosheid van ruim 23%.

Over 2011 rapporteerde de Spaanse regering een tekort van 8,5% terwijl op 6% gerekend was. Europa heeft als eis gesteld dat het Spaanse tekort over 2013 maximaal 3% mag zijn. Terwijl Spanje begon met rendementen van onder de 5% op zijn 10-jarige staatsobligaties werd eind maart al weer bijna 5,5% genoteerd.

Maar terwijl de problemen op de Spaanse obligatiemarkt toesloegen zochten obligatiebeleggers weer rust en vonden dat in o.a. Duitse staatsobligaties. Tot onder de 1,8% gleed het rendement op het 10-jarig Duits staatspapier. Plotseling leken de Europese obligatiemarkten in de laatste dagen van maart weer op de obligatiemarkten zoals die zich ontwikkelden in november 2011.

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden