Macro economische ontwikkelingen

Afbouw monetaire stimulering door centrale banken 

Centrale bankiers staan voor de uitdaging om zonder al teveel ophef via de achterdeur de financiële markten te verlaten. In de VS staat de Fed al met één been buiten. De korte rente is inmiddels twee keer verhoogd, dit jaar komen er naar verwachting nog minimaal twee rentestappen bij. In het najaar denkt de centrale bank haar balans voorzichtig te verkleinen mits de economische ontwikkelingen dit toelaten. Trump’s plannen om de belastingen te verlagen en fors te investeren in infrastructurele projecten zullen de inflatie aanwakkeren. Het financieel economisch beleid van Trump (mits het congres akkoord gaat met de begroting) zet de deur open voor de Fed om zonder al te veel trommelgeroffel van het financiële toneel te verdwijnen.

In tegenstelling tot de Fed, denkt de centrale bank van Japan niet aan afbouwen. De economie herstelt maar mondjesmaat en de inflatie blijft ver onder de doelstelling. Onzekere externe factoren, zoals een protectionistische Trump die dreigt met importheffingen en het risico van een zwakkere economische groei in China als gevolg van een afvlakkende kredietgroei, hebbende Japanse centrale bank doen besluiten om voorlopig geen wijzigingen in het beleid door te voeren. Het monetaire beleid in Japan is veel agressiever dan in de VS en in Europa. Inmiddels is de omvang van de balans van de centrale bank gestegen tot 90% van het bruto binnenlands product. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er twijfels zijn over de effectiviteit van het monetaire beleid, laat staan over een stille aftocht van de Bank of Japan. 

Nu het economische momentum van de EU-landen verbetert, wordt de roep om te beginnen met het uitfaseren van het opkoopprogramma steeds luider. Vanaf deze maand wordt het opkoopbedrag verlaagd van 80 naar 60 miljard euro tot ultimo 2017. De kunstmatig lage rente in Europa is nadelig voor de winstontwikkeling van de banken en zorgt voor problemen bij verzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien zorgt het “goedkope” geld voor minder bereidheid bij overheden om de noodzakelijke hervormingen door te voeren waardoor de onevenwichtigheden in de Eurozone blijven voortduren. Voordat de ECB besluit om de rente te verhogen zal eerst het opkoopprogramma beëindigd moeten worden. Om schokken op de financiële markten te voorkomen is het van cruciaal belang om helder te communiceren over de afbouw van de stimulering. Of hieromtrent duidelijkheid komt in de beleidsvergaderingen van april en juni hangt af van de omstandigheden zoals de ontwikkeling van de economische groei en de uitslagen van de Franse presidentsverkiezingen. 

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden