Macro Economie - USdollar van junk naar premium

Waar zijn de economen gebleven die dachten dat Amerika bankroet zou gaan. Triljoenen aan nieuwe dollars zijn bijgedrukt door de centrale bank en een aantal jaren geleden lag het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid nog boven 10% van het bruto nationaal produkt. Er is zelfs een documentaire gemaakt met de titel: De dag dat de dollar valt. Menig econoom voorzag een financieel armageddon. De beleidsbepalers kozen voor een ongekende geldmarktoperatie door de centrale bank en tegelijkertijd werden de overheidsuitgaven verhoogd om de economie te stimuleren. Deze aanpak heeft er niet alleen voor gezorgd dat de rampspoed werd afgewend, maar belangrijker nog, dat de economie back on track is.

Goldilocks
In de VS staan vrijwel alle macro-economische indicatoren op groen. Economische groei is terug op de trendmatige groei van 3,5%. Hierdoor vinden veel Amerikanen weer een baan en dit zorgt voor een groei van de bestedingen. Als gevolg van de daling van de olieprijs en de sterker wordende dollar, blijft de inflatie laag. Overheidstekorten zijn bijna weggewerkt en de Fed is gestopt met het drukken van nieuwe dollars. Voor Amerikaanse beleggers wordt het dus minder aantrekkelijk om in andere valuta’s te gaan beleggen. Bij toenemende geografische en politieke spanningen zullen internationale beleggers hun heil zoeken in de Amerikaanse dollar (De dag dat de dollar valt?!). De afgelopen maanden zijn enorme bedragen aan dollars (1,7 biljoen) gerepatriëerd. De kans dat de centrale bank medio dit jaar de korte rente gaat verhogen is opportuun. Dit betekent niet automatisch dat ook de lange rente zal gaan stijgen. De hoogte van de kapitaalmarktrente wordt voor 80% bepaald door de inflatieverwachting. Een sterke dollar en lage energieprijzen werken deflatoir. Daarnaast zal een gedeelte van de gerepatriëerde dollars belegd worden in staatsobligaties. Wij verwachten daarom dat de rentecurve hierdoor zal afvlakken. Een periode waarin vrijwel alle macro-economische hazen de goede kant op rennen wordt ook wel Goldilocks (goudlokje) genoemd naar het gelijknamige Engelse sprookje. Overigens lijkt de wederopstanding van de Amerikaanse economie ook wel op een sprookje.

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden