Macro Economie - Terugblik 2014

Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt en gaan we weer een jaar vooruit kijken. Ook Antaurus is bezig om een beleggingsvisie voor het jaar 2015 te ontwikkelen. Dit proces is in volle gang en wij komen op een later tijdstip hierop terug. Vorig jaar rond deze tijd hebben wij onze visie gegeven op de ontwikkelingen voor 2014. Het is altijd goed om te toetsen in hoeverre de visie is uitgekomen en hoe uiteindelijk de financiële markten hierop gereageerd hebben. De ontwikkelingen van de Amerikaanse economie heeft conform onze verwachtingen gepresteerd. De aandelenbeurzen staan op recordniveaus. Waar wij al bang voor waren dat er deflatie dreigde voor de eurozone is jammer genoeg ook uitgekomen. Dit betekent overigens wel dat de maatregelen van de ECB des te krachtiger moeten worden om inflatie te creëren in de Eurozone. Het beleggingsbeleid voor de effectenportefeuilles wordt gebaseerd op onze beleggingsvisie. De goede rendementen het afgelopen jaar is mede te danken geweest aan onze goede visie op de financiële markten. Onderstaande visie hebben wij vorig jaar in diverse media gepubliceerd. Het is voor ons nu de uitdaging om voor 2015 weer een goede visie te ontwikkelen.      

Wat voor een beursjaar wordt 2014?
Wereldwijd hebben de aandelenbeurzen geprofiteerd van de ruime geldmarktpolitiek van de centrale banken. De Federal Reserve, de Bank of England en de Bank of Japan hebben samen maandelijks $ 200 mrd nieuw geld in omloop gebracht. De vraag naar nieuw geld (emissies) is ongeveer $ 100 mrd per maand. Het overtollige nieuwe geld heeft haar weg gezocht naar bestaande financiële titels. De gevolgen laten zich raden. De kapitaalmarktrentes zijn gedaald, de valuta’s stonden onder druk en de aandelenbeurzen hebben de sterkste opmars sinds jaren laten zien. Met de ruime geldmarktpolitiek beogen de beleidsmakers deflatie te voorkomen en de economische groei te bevorderen. Vooralsnog lijkt het erop dat de beleidsmakers gelijk gaan krijgen. De Britse economie groeit harder dan de Europese economie, de Japanse  economie  groeide 4% in de eerste 6 maanden van dit jaar en de meest opmerkelijke stijging liet de Amerikaanse economie zien met een groei van 3,6% in het derde kwartaal. Deze groeicijfers staan in schril contrast met de groeicijfers in de eurozone. De economische groei in de eurozone is te verwaarlozen.
Wat mogen we verwachten van de economische groei in 2014?

VS
De Amerikaanse economie geeft steeds positievere signalen af. De arbeidsmarkt herstelt in rap tempo gezien het feit dat de werkloosheid op het laagste niveau sinds 5 jaar ligt. De verkoop van auto’s trekt aan. De zakelijke dienstverlening heeft het debâcle van Lehman verwerkt en laat weer een stabiele groei zien. De Amerikaanse overheid is hard aan het werk om haar huishoudboekje op orde te krijgen. Ook de betalingsbalans zal evenwichtiger worden naarmate de VS olie en gas exporteert. Het teruglopen van het begrotingstekort geeft de Federal Reserve de mogelijkheid om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen (taperen) omdat de vraag naar nieuw geld vanuit de overheid afneemt. De concurrentiepositie van de Amerikaanse bedrijven is sterk omdat de productiekosten laag zijn. Arbeid is relatief goedkoop en de energiekosten dalen vanwege de schaliegaswinning. Bovendien zijn de balansen van de bedrijven over het algemeen zeer sterk. Zorgen zijn er over de oplopende kosten van Obamacare en verdere federale wetgeving en de inflatie ligt fors onder de gewenste doelstelling van 2%. De hogere kosten in combinatie met de  lage lonen zorgen ervoor dat de consumentenbestedingen zeer beperkt zullen blijven. De economische groei in de VS wordt voor ¾ bepaald door de consumentenbestedingen. Door de oplopende kosten zullen de uitgaven van de consumenten slechts beperkt stijgen. Hierdoor zal de inflatie laag blijven en door de gecontroleerde afbouw van de stimuleringsmaatregelen door de Fed (minder vraag naar nieuw geld vanuit de overheid), blijft de kapitaalmarktrente laag. Aandelen blijven ook in 2014 de beleggingscategorie met het beste perspectief op rendement. De bedrijfsresultaten zullen naar verwachting met 10% stijgen. Vertaald naar de aandelenkoersen verwachten wij een total return van 13% (10% koersstijging plus 3% dividend).

Europa
Hoe anders is het op ons continent. Europa staat voor de uitdaging om deflatie en de daarmee gepaard gaande economische krimp te voorkomen. Europese beleidsmakers hebben de financiële crisis aangepakt door keiharde bezuinigingsmaatregelen te nemen en belastingverhogingen door te voeren. De gevolgen van dit beleid zijn niet mals. De werkloosheid in Europa is torenhoog en daardoor staan de consumentenbestedingen onder druk. De ECB doet al het mogelijke, binnen haar mandaat, om de economie aan de praat te krijgen. De geldmarktpolitiek van de ECB is veel minder agressief dan die van de andere centrale banken. Het beleid van de ECB was met name gericht op het ondersteunen van de Europese banken en hebben dankbaar gebruik gemaakt  van de ruimhartige kredietfaciliteiten van de ECB. De groei van de geldhoeveelheid is voor het leeuwendeel blijven hangen in het financiële systeem en is maar zeer beperkt in de reële economie terechtgekomen. De inflatie staat op het laagste punt sinds de introductie van de euro en onze munt is door de beperkte geldcreatie sterk. De Europese beleidsbepalers zullen een andere koers moeten varen om een nieuwe recessie te voorkomen. Hervormingen moeten sneller doorgevoerd worden om onze concurrentiepositie te verbeteren. Voor de burgers zullen de lasten omlaag moeten om de consumentenbestedingen te verhogen. De ECB dient ervoor te zorgen dat de extra liquiditeiten wel in de reële economie terechtkomen door voorwaarden te verbinden aan de kredietverlening en de banken dwingen om leningen te verstrekken aan het MKB. Gaat de Europese economie volgend jaar aantrekken of niet? Het wordt een jaar “tussen hoop en vrees”. De groei zal naar verwachting zeer bescheiden zijn en de inflatie blijft laag evenals de kapitaalmarktrente. Ook voor Europa geldt dat de aandelen het beste rendementsperspectief bieden. De bedrijfsresultaten in Europa groeien minder hard dan in de VS en zullen naar verwachting uitkomen op 7%. Naar verwachting zal de total return uitkomen op 10% (7% koersstijging plus 3% dividend).

Overige markten
De Aziatische en opkomende markten laten volgend jaar de hoogste economische groei zien. In Azië zal de kar getrokken worden door China en Japan.  De focus op het stimuleren van de binnenlandse vraag door de Chinese beleidsmakers werpt haar vruchten af. De detailhandelsverkopen en de industriële productie groeien met dubbele cijfers. Verwacht wordt dat de Chinese economie met 8% zal groeien.  Ook in 2014 zal zowel de Bank of Japan als de Japanse overheid (Abenomics) fors blijven stimuleren. Pas als de inflatie een aantal kwartalen boven de 2% blijft, denkt de Bank of Japan aan afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. De economische groei kan ook in 2014 op 4% uitkomen. Volgend jaar blijven de Aziatische aandelenbeurzen aantrekkelijk gewaardeerd. In vergelijking met Amerika zijn de waarderingen 30% lager. Deze lagere waarderingen bieden goede kansen op rendement. Echter, er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Door te beleggen in de overige markten worden valutarisico’s toegevoegd. Eén van de lessen van dit jaar is wel dat de lokale valuta’s van opkomende markten zwaar onder druk komen te staan als de Fed begint met taperen. De grootste risico’s lopen die landen waarvoor geldt dat er betalingsbalanstekorten zijn en aanzienlijke schuldenposities worden aanhouden in het buitenland. Landen die aan genoemde criteria voldoen zijn o.a. Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije, India en Indonesië.

Tot slot, wat mogen wij voor rendement verwachten van een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille in 2014?  
Wereldwijd groeit de economie naar verwachting om en nabij de 4% in 2014. De betere economische vooruitzichten in de VS en het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen door de Fed zullen de waarde van de US dollar ondersteunen. Valuta’s van opkomende markten met een betalingsbalanstekort komen sterk onder druk te staan. Een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille zal, afhankelijk van de weging per regio, een total return laten zien van 10 à 15% in euro’s. Multinationals die een aanzienlijk gedeelte van hun omzet realiseren in de VS en Azië hebben de voorkeur bij het samenstellen van de aandelenportefeuille.

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden