Macro economie: Februari 2014

ECB

De Europese Centrale Bank heeft zijn belangrijkste rentetarief gehandhaafd op het historisch lage niveau van 0,25% en is van plan om de rentes lange tijd laag te houden en indien noodzakelijk nog verder te verlagen. Mario Draghi gaf aan dat alle beschikbare beleidsinstrumenten zijn besproken, echter er is met geen woord gesproken over het opkopen van activa (zoals bijvoorbeeld staatsleningen en hypotheek-gerelateerde obligatieleningen) zoals de FED dit al jaren doet om monetair te verruimen. Ondanks de afnemende inflatie in de eurozone, denkt de ECB niet dat er Japanse toestanden zullen optreden waarbij de consumentenprijzen jarenlang daalden. Volgens Draghi is de inflatie hier niet veel lager dan in de VS.

FED

Deze vergelijking met de VS zou weleens een grote inschattingsfout kunnen zijn. Wat zou er gebeurd zijn met de inflatie als de FED geen ruimhartig monetair beleid had gevoerd? Het is niet ondenkbaar dat de VS weldegelijk in een deflatiescenario terecht zou zijn gekomen. De ECB maakt zich zorgen over de zwakke kredietverlening van banken aan het MKB en particulieren. Voor de ECB is het nog niet duidelijk wat de reeks stresstesten van de banken voor gevolgen zullen hebben op de kredietverlening.

Veerkracht

Vooralsnog ziet het er wel naar uit dat de banken de leningen van de ECB fors aan het aflossen zijn en dit dus een negatief effect heeft op de kredietverlening. Het economisch herstel in de eurozone blijft fragiel. Draghi verwacht dat de groei dit jaar kan profiteren van de aantrekkende export en lichte verbetering van de binnenlandse vraag. De ECB volgt de ontwikkelingen in de opkomende markten naar aanleiding van de recente volatiliteit. Overigens verwacht de ECB niet dat de turbulentie lang zal aanhouden omdat de forse valutaschommeling het gevolg is geweest van het terugdraaien van de zgn. “carry trades”. Ook prees de ECB de Europese financiële markten voor hun getoonde veerkracht. Wij verwachten dat de ECB op korte termijn tot actie over zal gaan door de kredietfaciliteiten te verruimen om hiermee het hoofd te bieden aan de liquiditeitskrapte in de eurolanden.

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden