Macro Economie - De MarioPut

De ECB bij monde van Mario Draghi verlaagde begin september de belangrijkste rentetarieven. Banken kunnen nu bij de centrale bank lenen tegen slechts 0,05% en worden gestraft met een boeterente van 0,2% als overtollige liquiditeiten bij de ECB worden gestald. 

Vanaf oktober 2008 werd het financiële systeem lamgelegd door het faillissement van Lehman Brothers. Gerenommeerde financiële instellingen raakten zwaar in de problemen en moesten geholpen worden door overheden. Als gevolg van de kredietcrisis kromp de economische groei in 2009 in de westerse wereld aanzienlijk, de eerste economische dip. Overheden werden gedwongen om enorme kapitaalinjecties in financiële instellingen te verrichten om een systeemcrisis te voorkomen. Met name socialistische politici verklaarden het faillissement van het kapitalistische systeem. De kapitaalinjecties door overheden hadden grote consequenties voor hun huishoudboekjes.

Medio 2011 liep de spanning zo hoog op in de eurozone dat er gevreesd moest worden voor het  voortbestaan van de euro. De Noord-Europese landen werden min of meer gedwongen om de Zuid-Europese landen te redden met enorme leningen onder de voorwaarde dat er fors gesneden moest worden in de overheidsuitgaven. De bezuinigingen veroorzaakten de tweede economische dip.  

Om de zwalkende Europese economie een zet in de goede richting te geven, kwam de ECB met uitzonderlijke geldmarktoperaties (Outright Monetary Transactions). Medio 2011 pompte de centrale bank 1.000 mrd euro in het financiële systeem. Het balanstotaal van de ECB dikte aan tot ruim 3.000 mrd euro. De acties van de ECB wierpen haar vruchten af. In de zomer van 2013 kwam de Europese economie uit de recessie.

Het economisch herstel in de eurozone is nogal broos. De werkloosheid blijft onacceptabel hoog, de inflatie is gedaald naar een dieptepunt (Zuid-Europa kampt met deflatie) en de economische sancties tegen Rusland lijken de prille economische groei in de kiem te smoren.

Begin volgend jaar vallen de grootste Europese banken onder het toezicht van de ECB (Europese bankunie). Om toegelaten te worden, hebben de banken een stresstest moeten afleggen. De uitslagen van de testen worden medio oktober verwacht. Om goed voor de dag te komen, hebben banken hun balansen opgeschoond en hun leningen aan de ECB afgelost. De balans van de ECB is hierdoor gekrompen tot 2.300 mrd euro.

 Om te voorkomen dat de Europese economie voor de derde keer in een economische dip terecht komt, gaat de ECB in oktober een nieuwe geldmarktoperatie starten. De omvang is nog niet bekend maar gezien de ontwikkeling van het balanstotaal verwachten wij een operatie van  minimaal 1.000 mrd euro. Deze acties van de ECB hebben tot gevolg dat de kapitaalmarktrente verder kan dalen en de euromunt verzwakt. Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor zowel de vastrentende waarden als de concurrentiepositie van de Europese bedrijven.

Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen  dat de Europese aandelenbeurzen de komende maanden hogere niveaus gaan opzoeken. Wellicht zien wij dit jaar nog 450 op de borden van het Damrak verschijnen. 

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden