Aflossen op uw hypotheek: zinvol of niet?

De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag of extra aflossen op een hypotheek zinvol is. Nu is dit een hele logische vraag als je kijkt naar enkele relevante ontwikkelingen in de markt. Ik zal er een aantal toelichten en afsluiten met enkele antwoorden op deze vraag.

Dalende huizenprijzen

Het is niemand ontgaan dat de waarde van woningen vanaf 2008 scherp is gedaald en het lijkt erop dat het dieptepunt nog steeds niet bereikt is. Zonder direct al te optimistisch te willen zijn, zie ik echter wel duidelijke signalen die duiden op een aanstaande draai in het sentiment. Het aanbod op de markt is enorm en de prijs/kwaliteit verhoudingen lijken langzamerhand wel erg aantrekkelijk te worden. Een kentering in de waardeontwikkeling lijkt een kwestie van tijd te zijn.

Maar goed, nu heeft u een woning en bent u geconfronteerd met een daling (al dan niet enkel op papier) van de waarde. Hierdoor is de verhouding tussen de waarde van uw woning en het saldo van de hypotheek ten nadele gewijzigd. Zolang uw bank hier niet over reclameert, lijkt er niet veel aan de hand te zijn. U komt netjes uw verplichtingen na en de bank laat u met rust. Zo ver geen last.
Last krijgt u mogelijk als u uw rentecondities moet herzien. Bij het aflopen van een rentevaste periode ontvangt u een voorstel tot verlenging van uw bank en hierin kan (met de nadruk op: kan) een opslag verwerkt zijn voor het toegenomen bancaire risico.

Wilt u in de gunstige rentelijstjes blijven staan, ook bij verlenging van uw hypotheekrente, dan is het zeker raadzaam om te berekenen welk aflosschema u dient te volgen.

Dalende rentetarieven

Naast de dalende woningprijzen zien we al jaren een daling van de hypotheekrentetarieven. Over een breed front hebben hypotheekverstrekkers hun tarieven met name dit jaar redelijk scherp verlaagd en zien we rentetarieven die laatstelijk eind 2005 zichtbaar zijn geweest. De huidige tarieven liggen op niveaus die zelden gezien zijn, ondanks het gegeven dat de risico-opslagen die banken hanteren nog een beetje aan de ruime kant zijn.
Een (bescheiden) verdere daling van de rentetarieven ligt niet direct in de lijn der verwachting, maar kan niet uitgesloten worden. Stijgende tarieven lijken voorlopig nog niet aan de orde.

Huidige hypotheekbezitters kunnen optimaal profiteren van een herfinanciering tegen deze scherpere tarieven. De budgetten die hiermee beschikbaar komen (lagere rente = lagere lasten) kunnen worden aangewend om de hypotheek gestructureerd af te lossen. Vanuit dit oogpunt is het slimmer gebruiken van de beschikbare euro's een uitgelezen mogelijkheid om aan structurele aflossing van uw hypotheek te werken.

Sparen is geen optie?

Nu de spaarrentes ook naar de kelder hobbelen (Nationale Nederlanden Bank behoort met een rentevergoeding van 1,9% op jaarbasis tot de hoogste aanbieders...) lijkt het sparen aan glans te verliezen. Met een beetje spaargeld is de vergoeding laag en de belastingheffing in box 3 van 1,2% doet het rendement slinken. Inflatie nog buiten beschouwing gelaten.

Het zoeken naar alternatieven voor uw spaargeld kan leiden tot de keuze om inderdaad op uw hypotheek af te lossen. U bespaart direct aan maandelijkse lasten, uw schuldenpositie neemt af en u vermijd die vervelende heffing in box 3 (denk wel aan de timing van uw aflossing!).

Wat is nu wijsheid?

Het najagen van maximale rendementen en het doorvoeren van slimme transacties is een sport die velen trachten te beoefenen. Terecht natuurlijk.
Keuzes die een langetermijneffect hebben (zoals het aflossen op uw hypotheek) behoeven een degelijk onderbouwde visie op uw inkomen en vermogen. Nu en later. Dus voordat keuzes gemaakt kunnen worden die de juiste zijn voor u persoonlijk, is een Inkomensplanning een nuttige tussenstap.

Op basis van de persoonlijke situatie (nu en later) maak ik inzichtelijk welke impact aflossingen hebben op de lange termijn. Hierbij schakelen we de emoties en het momentum volledig uit, de keuzes worden gemaakt op basis van de uitkomsten van een persoonlijke analyse.

Is aflossen zinvol? Voor velen wel, maar voor net zovelen absoluut niet.
Wat voor iedereen geldt: laat je goed informeren en maak keuzes op basis van degelijke argumenten!

Deel dit bericht:  
Inschrijven Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

Ontvang portefeullieanalyses, tips en al het nieuws over Antaurus in uw inbox!

Ontvang
Uw vermogen beter laten renderen?

Uw vermogen beter laten renderen?

Kom naar een kennislunch bij u in de buurt en laat u inspireren!

Aanmelden